Asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Sopimusnumero KLKH139

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa Kuntahankinnat toimii yhteishankintayksikkönä. Hankinta toteutetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, joka on sitoutunut hankintaan. Puitejärjestely mahdollistaa sen, että sopimukseen voi liittyä myös muita sairaanhoitopiirejä ja kuntia.

Lisätietoja hankkeesta löytyy KSSHP:n sivustolta >>

Keski-Suomen uusisairaala Nova -hankkeen ja tämän ennakkoilmoituksen kohteena olevan hankinnan tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, palveluja ja integroitavuutta. Hankkeen yhtenä osana toteutetaan kansainvälisesti korkeatasoisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Tavoitteena on, että hankintailmoitus julkaistaan kesän 2017 aikana ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittaja valitaan Q2/2018 loppuun mennessä.

Tarjouspyynnön julkaisupäivämäärä: 2018
Sopimuskausi alkaa: 2018
Yhteyshenkilö: Harri Ojala, harri.ojala [at] kuntahankinnat.fi
 
Tila: Kilpailutusta valmistellaan
Sopimusryhmä: ICT, Sote