Parempia hankintoja - tyytyväisiä asiakkaita

Kuntahankintojen puitesopimuksiin sitoutuneet asiakkaat ovat mukana Kuntahankintojen puitesopimuksissa sitoumuksissaan ilmoittamansa ajanjakson.

Hansel Oy kilpailuttaa monia samanlaisia yhteishankintakohteita, joita Kuntahankinnat on asiakkailleen tehnyt. Kuntahankintojen asiakkaat voivat sitoumuskauden päättyessä siirtyä käyttämään Hanselin yhteishankintoja, mikäli ovat tehneet ajoissa liittymisilmoituksen Hanselin yhteishankintaan ja ilmoittaneet ajankohdan, milloin voivat Kuntahankintojen vastaavan sopimuksen päätyttyä Hanselin yhteishankintasopimuksen käytön aloittaa. Hansel julkaisee Hansel.fi -palvelussaan kilpailutuskalenterin ja paljon muuta hyödyllistä tietoa.

De kunder som förbundit sig till Kuntahankinnats ramavtal är parter i dessa avtal under den tidsperiod som de uppgett i sina förbindelser. Det är också möjligt att ramavtal kan sägas upp tidigare än slutet av sin löptid.

Hansel Ab konkurrensutsätter många gemensamma upphandlingar av samma typ som Kuntahankinnat har konkurrensutsatt för sina kunder. Vid utgången av förbindelseperioden kan Kuntahankinnats kunder övergå till att använda Hansels gemensamma upphandlingar. Ett villkor är att de i tid har gjort en anmälan om anslutning till Hansels gemensamma upphandlingar och samtidigt uppgett vid vilken tidpunkt som motsvarande avtal med Kuntahankinnat löper ut och de kan börja tillämpa Hansels avtal om gemensam upphandling. Hansel publicerar i sin tjänst Hansel.fi en konkurrensutsättningskalender och annan nyttig information.