Finnwatchin yhteistyöhanke kasvattaa vastuullisuutta hankinnoissa

Yritysvastuujärjestö Finnwatch ja KL-Kuntahankinnat käynnistivät kesäkuussa yhteisen projektin, jonka tavoitteena on edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja kalusteiden osalta.

– Yhteistyöhankkeen kohteeksi valittiin kuntaorganisaatioiden kalustehankinnat. Selvitämme, millaisia työelämän oikeuksien riskejä kalusteiden tuotantoon liittyy ja suunnittelemme kilpailutuksessa käytettäviä sosiaalisen vastuun kriteereitä, kertoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Kilpailutuksen ja sopimuskauden aikana sosiaalisen vastuun kriteereitä tullaan asettamaan esimerkiksi kalusteiden verhoilukankaisiin, metalliosiin ja sähköpöytien moottoreihin liittyen.

Nyt käynnistettävä hanke on Finnwatchin toinen vastuullisten julkisten hankintojen pilottiprojekti. Huhtikuussa 2017 järjestö julkisti vastaavan yhteistyön valtion hankintayhtiö Hanselin kanssa. Projekti liittyy elektroniikkahankintojen vastuullisuuden lisäämiseen.

KL-Kuntahankintojen kilpailuttamilla puitesopimuksilla hankitaan kuntiin kalusteita noin viidellätoista miljoonalla eurolla vuodessa. Suurena julkisena hankkijana yhtiöllä on merkittävä rooli markkinoiden vastuullisuuden kirittämisessä.

– Käytämme laatukriteereitä hankinnoissamme vähimmäisvaatimuksina ja usein myös sopimusehtoina sekä hinnan ohella tarjousten vertailussa. Nyt aiomme ottaa sosiaalisen vastuullisuuden huomioon aiempaa vahvemmin, toteaa KL-Kuntahankinnat Oy:n hankinta-asiantuntija Antti Tuukkanen.

Sosiaalisesti vastuullisia kalusteita koskeva hankintaprosessi dokumentoidaan ja siitä laaditaan julkinen raportti. Hankkeen tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä muille julkisille hankkijoille erityisesti kuntasektorilla.

– On mielenkiintoista nähdä, millaisen vastaanoton saamme alalla toimivilta yrityksiltä ja asiakkailta. Toivon, että edustamiemme yli tuhannen asiakkaan kysyntäpaine kannustaa kalustealan yrityksiä miettimään vastuullisuutta uudella tavalla ja entistä huolellisemmin, kertoo Tuukkanen.

– Tavoitteenamme Finnwatchissa on, että julkisia hankintoja ei enää tulevaisuudessa tehdä pelkän halvimman hinnan perusteella. Laadukkaiden vastuullisuuskriteerien käyttö hankinnoissa on kaikkien etu: se edistää niin ihmisoikeuksia kuin suomalaisen työn kilpailukykyä, Vartiala muistuttaa.

Projektia rahoittavat Finnwatchille Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Kepa. KL-Kuntahankinnat ei käytä ulkopuolista rahoitusta projektiin.

Lisätietoja:

Anu Kultalahti
tutkija, Finnwatch ry 
anu.kultalahti (at) finnwatch.org

Antti Tuukkanen
hankinta-asiantuntija, KL-Kuntahankinnat Oy
antti.tuukkanen (at) kuntahankinnat.fi
puhelin 050 569 6825

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp