Koko maan kattavaan palveluväylään KY-verkon avulla

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille.

Kuntaorganisaatioiden pääsy palveluväylän hyödyntäjiksi on mahdollistettu eri tavoin

Valmiin ja turvallisen tavan liityntään kytkeytyä Suomi.fi-palveluväylään voi hankkia esimerkiksi KY-verkko puitesopimuksen lisäpalveluna, osana olemassa olevaa palvelusopimusta. Asiakkaat voivat sekä käyttää Suomi.fi-palveluväylän palveluja, että julkaista omia palvelujaan palveluväylälle.

Palveluliityntä osana KY-verkko toteutusta mahdollistaa kuntakohtaisen tai kuntayhteistyön kautta toimivan ratkaisun, täyttäen luonnollisesti kuntien lakivelvoitteen Suomi.fi-palveluväylä tukipalvelun käyttöönoton osalta.

- KY-verkon lisäpalvelussa toimittaja liittää halutun palvelun Suomi.fi-palveluväylään ja tekee tarvittavat konfiguroinnit tietojen hyödyntämiseksi. Liitynnän tekemisen jälkeen oman palvelun kehittämisessä voi hyödyntää kaikkia palveluväylään integroituja tietolähteitä ja palvelukomponentteja, opastaa ict-hankinta-asiantuntija Maria Saari Kuntahankinnoilta.

Sähköisen asioinnin tukipalvelut

KaPA-laki eli virallisemmin laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista astui voimaan heinäkuussa 2016. Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Suomi.fi-palveluväylän rajapinnat ovat avoimesti kuvattu ja dokumentoitu.

- Käytännössä laki velvoittaa julkishallinnon organisaatiot kuvaamaan palvelut ja ylläpitämään palvelukuvauksia osana Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) toteutusta niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä, kertoo erityisasiantuntija Jari Ylikoski Suomen Kuntaliitosta.

Laissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä. Lisäksi laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä tukipalvelujen käytön edellytyksistä.

Miten meidän kunta liittyy helposti mukaan kansalliseen palveluväylään eli Suomi.fi:hin? Katso tästä webinaaritallenne.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp