Leasingrahoituksen monet mahdollisuudet

Valmiiksi kilpailutetuilla leasingrahoituksen puitesopimuksilla on mahdollista saada joustoa moneen hankintaan. Perinteisen ict-laitteiden rahoitusmallin rinnalla on tarjolla sekä irtaimen käyttöomaisuuden leasing. Uusimmista käyttökohteista voi nostaa esiin esimerkiksi virtuaaliset hoivapalvelut. Ajoneuvojen huoltoleasingin avulla on mahdollista ottaa käyttöön esimerkiksi sähkö- ja kaasuautoja tai erikoistarpeisiin varustettuja hyötyajoneuvoja. Leasingpalvelut helpottavat myös hankintojen elinkaaren ja hankintasopimusten seuraamista.

Irtaimen käyttöomaisuuden vuokraus mahdollistaa sekä nopeuden että suunnitelmallisuuden

Julkisella sektorilla on nyt mahdollista – ei pelkästään vuokrata – vaan ottaa käyttöön malli, jossa luodaan tehokas irtaimen käyttöomaisuuden hallinta. Leasingrahoituksen puitesopimuksen toimittajan 3 Step IT:n kautta on käytettävissä koko elinkaaren hallinta ja sitä tukevien palvelujen kirjo. Näin organisaatiot saavat hyödyn esimerkiksi palveluna tuotettavasta irtaimistoluetteloinnista, jonka ansioista niillä on aina ajantasainen tieto käyttöomaisuudesta ja sen sijainnista. Samalla ne voivat hyödyntää parhaat käytännöt prosesseissa aina budjetoinnista ja kilpailutuksesta tilaukseen ja käyttöön asti.

Vuokraus mahdollistaa eri toimialojen aikaisempaa nopeamman reagoinnin joko toimintaympäristön muutoksiin, kuten sote- ja maakuntauudistukseen tai uusimpien vaatimusten ripeän täytäntöönpanon, kuten oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen.

Vuokraukseen piiriin soveltuvia tuoteryhmiä ovat kalusteet, terveydenhuollon laitteet, hälytysjärjestelmät, työkalut ja -laitteet, konetyökalut, energian ja voimansiirron laitteet, sähköjärjestelmät, valaistuslaitteet, työkoneet ja kuljetuskalusto, jätehuollon laitteet, turvallisuustekniikka, pelastus- ja suojeluvälineet, urheiluvälineet ja toimistolaitteet.

Kunnat valmistautuvat sote-uudistukseen

Soten osalta puitesopimus ei rajoitu ainoastaan uusiin hankintoihin. Sopimus mahdollistaa myös aikaisemmin hankitun, eli olemassa olevan, terveydenhuollon ja muun laitteiston myynnin ja takaisinvuokrauksen. Tällöin 3 Step IT maksaa asiakkaalle yhteisesti sovitun ostosumman, jonka jälkeen asiakas maksaa laitteista vuokraa.

Malli helpottaa sote-uudistuksen aiheuttamia käytännön toimenpiteitä, koska vuokraus mahdollistaa tarvittaessa leasingsopimuksen siirron 31.12.2018 maakunnalle. Laiterekisterissä sote-laitteet on selvästi eritelty, ja organisaation käytössä on 3 Step IT:n vahva kokemus leasingsopimusten siirrosta.

Koulut siirtyvät uusin oppimisympäristöihin

Yksi haaste kunnilla ja oppilaitoksilla on koulutilojen uudistus vastaamaan uusia oppimistarpeita. Suunnitelmat ”koulu on liikkuva koulu” ja ”pulpetit kiertoon” -ajattelu on nykypäivää, jonka irtaimen vuokraus mahdollistaa joustavasti. Uuteen toimintamalliin pääsee siirtymään nopeasti suunnitelmien hyväksymisen jälkeen

Esimerkiksi Lahden Ammattikorkeakoulu hyödyntää KL-Kuntahankintojen puitesopimusta NiemiCampuksen oppimistilojen ja AV-tekniikan vuokraukseen.

- Olimme pitkään käyttäneet it-vuokrausta, ja kun suunnittelimme uutta NiemiCampusta, haimme toimintamallia, jossa vuokrausrekisterin ominaisuudet sekä koetellun prosessin hyötyjä voidaan käyttää myös laajemmin. Samalla panostamme laitteiden seurantaan. Esimerkiksi kalusteiden yksilöllinen merkintä RFID-tarroin helpottaa kalusteseurantaa ja laitehallinnointia, Lahden Ammattikorkeakoulun hallintojohtaja Janita Markwort toteaa.

3 Step IT on käynyt lukuisia keskusteluita kunta-alan eri toimintojen kanssa. Keskusteluissa on noussut esille seuraavia huomioita:

  • Hankintatoimi kokee keskitetyn leasingin olevan järkevä tapa, koska sopimusten hallinnointi on helpompaa. Jos leasing tulee lukuisten eri toimittajien kautta, niin erilaisia leasingsopimuksia on helposti myös monia, samoin ehtoja, päättymistapoja, jne.
  • Sivistystoimi, sosiaali- ja terveyspuoli sekä tekninen toimi ovat kiinnostuneita kokemuksista, mihin leasing sopii, minkälainen leasingpolitiikka kannattaa luoda sekä ikä- ja kalustoanalyysien hyödyntäminen laiterekisterissä.
  • Taloushallinnolle tärkeitä asioita ovat irtaimistoluetteloinnin kehittäminen sekä prosessien parantaminen.
  • Johto on kokenut mittaamisen, seurannan ja taseen ulkopuolisuuden olevan tärkeitä asioita.

It-laitteiden ja irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksesta lisätietoa:

3 Step IT Oy
Erkki Kondelin
Director Public
erkki.kondelin (at) 3stepit.com
puhelin 044 547 4422

Säästöjä ja vaivattomuutta autoleasingsopimuksella

KL-Kuntahankinnat Oy ja Arval Oy ovat solmineet joulukuussa 2016 nelivuotisen puitejärjestelyn henkilö- ja pakettiautojen huoltoleasingpalveluista. Arvalin liisaamien autojen kokonaismäärä KL-Kuntahankintojen asiakkaille on jo noin 600. Mukana on tyypillisimpien henkilöautojen lisäksi paljon hyötyajoneuvoja, joista monet on mahdollista varustaa asiakkaan erikoistarpeisiin.

Yksi sopimukseen jo ennalta sitoutuneista asiakkaista on Kirkkohallitus. Kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäisen mukaan Kirkkohallitus liittyi mukaan puitejärjestelyyn lähinnä helpottaakseen yksittäisten autojen hankintaan liittyvää kilpailutusta ja jakaakseen autojen hankintaan liittyvät kustannukset tasaisemmin niiden koko käyttöajalle.

- Olemme linjanneet käyttävämme KL-Kuntahankintojen sopimuksia aina kun se on tarkoituksenmukaista. Sitoutumalla puitejärjestelyihin olemme helpottaneet merkittävästi yksittäisiin kilpailutuksiin liittyvää hallinnollista työtä. Autoleasingsopimuksessa pidän siitä, että autojen valikoima on hyvin kattava, minkä myötä olemme pystyneet yhdenmukaista-maan käyttämiämme autoja. Aikaisemmin kilpailutimme automme aina hankinta kerrallaan, jolloin mahdollisuus päätyä jokaisella kerralla eri merkkiin oli suuri.

Sote-palveluajoneuvojen on oltava luotettavia

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on edelläkävijä kotiin toimitettavissa terveydenhuollon palveluissa. Perinteisen ikäihmisille toimitettavan kotihoidon lisäksi Eksote tuottaa yhdeksän kuntaa käsittävällä toimialueellaan muun muassa vammais-, päihdetyön-, neuvola- ja nuorisotyön palveluita asiakkaille kotiin. Autokalustolta vaaditaan tällöin luotettavuutta, ja tämä on yksi syy siihen miksi Eksote käyttää huoltoleasingia.

- Aiemmin työntekijämme ajoivat suuremmassa määrin omilla autoillaan. Tähän liittyi kuitenkin tarpeettomia riskejä erityisesti, jos työntekijän oma auto rikkoutui tai vaurioitui työtehtävää hoidettaessa. Lisäksi siirtyminen leasingautoihin on laskenut autokohtaisia kustannuksia, vaikka autojemme määrä kokonaisuudessaan on viime vuosina kasvanut, kertoo Eksoten Logistiikkapäällikkö Henna Granqvist.

Kokemukset KL-Kuntahankintojen sopimuksista ovat hyviä, ja Granqvistin mukaan ne ovat aina tähän mennessä olleet sovellettavissa Eksoten tarpeisiin. Sekä Grangvist että Kääriäinen antavat hyvän arvosanan myös Arvalin asiakaspalvelulle.

- Arvalin yhteyshenkilö on säilynyt alusta saakka samana, jolloin kommunikaatio on vaivatonta. Vastaukset kysymyksiin tulevat nopeasti, Granqvist summaa.

Arval on toiminut väliaikaisessa sopimuksessa toimittajana jo vuodesta 2014, ja lähes kaikki siihen sitoutuneet asiakkaat ovat lähteneet mukaan myös uuteen sopimukseen. Väliaikaiseen ja voimassa olevaan sopimukseen on yhteensä sitoutunut noin 80 kunta-asiakasta.

Arval on täyden palvelun huoltoleasingyhtiö, joka hallinnoi kaikenkokoisia yritysautokantoja – automerkistä riippumatta. Arval-konserni on Euroopan markkinajohtaja alallaan, ja sen taseessa on noin miljoona autoa. Arval palvelee Asiakkaitaan 29 maassa noin kuuden tuhannen työntekijän voimin. Arval Suomi on perustettu vuonna 2012, työntekijöidemme määrä tällä hetkellä on 21 ja omistamiemme autojen määrä noin 2 800.

Ajoneuvojen leasingrahoituksesta lisätietoa:

Tuomo Alaviuhkola
Business Manager
040 714 2200
tuomo.alaviuhkola [at] arval.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp