Viranomaistiedot hankintoihin sähköisellä tarkistuksella

Sähköisessä kilpailutusratkaisussa otetaan lokakuussa käyttöön viranomaisrekisteritietojen tarkastus. Jatkossa hankintayksiköt voivat hakea tarjoajien tietoja muun muassa verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta sekä yrityksen vastuuhenkilöistä sähköisesti, mikä nopeuttaa ja helpottaa kilpailutusprosessia.

Tietojen haku tulee maksutta käyttöön kuntaorganisaatioiden hankintayksiköille, jotka käyttävät Cloudia Oy:n sähköistä kilpailutusratkaisua. Palvelun tekninen toteutus valmistui elokuussa, ja sitä pilotoidaan parhaillaan seitsemällä valtiollisella ja kunnallisella toimijalla. Palvelu viimeistellään lokakuussa, jolloin hankintayksiköille järjestetään myös käyttäjäkoulutusta.

Apua sekä hankkijoille että tarjoajille

Sähköisen tarkistuksen avulla hankintayksiköt voivat varmistaa, että yritys on maksanut veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja, ettei sillä ole maksurästejä, joiden vuoksi tarjoaja tulisi sulkea pois tarjouskilpailusta. Tilinpäätös- ja tasetietojen avulla hankintayksiköt voivat saada tietoa tarjoajan taloudellisesta asemasta laajemmin.

Viranomaisrekisteritietojen haku helpottaa myös tarjoajia. Niiden ei enää tarvitse liittää tarjouksiin viranomaisrekistereissä jo olevia tietoja tai tilinpäätös- ja taseasiakirjoja.

Haku tehdään Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön kokoamista tiedoista. Tiedot perustuvat Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon, Eläketurvakeskuksen, Työttömyysvakuutuskeskuksen, Tullihallituksen, Oikeusrekisterikeskuksen ja Ulosottoviranomaisten keräämään rekisteritietoon.

Viranomaisrekisteritietojen haku on toteutettu osana valtiovarainministeriön johtamaa Hankintojen digitalisointi-ohjelmaa (Handi) ja se on toteutettu Hansel Oy:n, KL-Kuntahankinnat Oy:n, Verohallinnon, Oikeusrekisterikeskuksen ja Cloudia Oy:n yhteistyönä. Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -väline rahoituksen avulla.

Lisätietoja

Pauliina Juntunen
lakimies
pauliina.juntunen (at) kuntahankinnat.fi

Timo Rantanen
kehityspäällikkö, sähköinen hankinta
​timo.rantanen (at) hansel.fi

Verkkojen Eurooppa

EU-rahoitus

 

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp