Asiakaskohtaiset sopimukset toiminnan päättyessä

KL-Kuntahankinnat Oy:n toiminta yhteishankintayksikkönä on päättymässä Hansel Oy:n kanssa vuonna 2019 tehdyn osakejärjestelyn perusteella. Kuntahankinnat asetetaan keväällä 2024 vapaaehtoiseen selvitystilaan ja tämän virallisen prosessin lopputuloksena yrityksemme toiminta päättyy purkautumiseen.

Kuntahankintojen asiakkailleen kilpailuttamista puitesopimuksista osa on jo päättynyt tai päättyy vuoden 2023 aikana. Olemme vastanneet sopimushallinnasta, toimittaja- ja asiakasyhteistyöstä sekä valitusprosesseista asiakkaiden puolesta.

Asiakkaat ja sopimustoimittajat ovat tehneet puitesopimuksiin perustuvia asiakaskohtaisia sopimuksia, joissa on sovittu tarkemmin toimituksista ja palveluista. Puitesopimuksissa on määritelty muun muassa hinnantarkistusperiaatteet- ja ajankohdat, reklamaatiot sekä tilanteet, jolloin puitesopimus tai asiakaskohtainen sopimus voidaan sanoa irti sekä kuvattu sopimustoimittajien raportointiprosessi.

Asiakaskohtaisia sopimuksia on tästä linkistä löytyvän yhteenvedon mukaan ollut mahdollista tehdä 18 puitesopimuksen perusteella. Yhteenvedossa on mainittu kunkin asiakaskohtaisen sopimuksen viimeinen mahdollinen voimassaolopäivä. Kuntahankinnoilla ei ole käytössään asiakaskohtaisia sopimuksia ja tietoa kunkin asiakaskohtaisen sopimuksen päättymisajankohdasta. 

Olemme viestimässä muutosvaiheesta kaikille asiakkaillemme sekä sopimustoimittajillemme. Mahdolliset tiedustelut pyydämme tekemään sähköpostiosoitteella info [at] kuntahankinnat.fi

Raili Hilakari
toimitusjohtaja
KL-Kuntahankkinat Oy
puh. 050 544 7262