Hankintojen elinkaaren hallintapalvelu kohta kilpailutukseen

153 Hankintojen elinkaaripalvelu

Tutustu huolella sitoutumisen ehtoihin, sillä kaikki puitesopimusta hyödyntävät hankintayksiköt tulee olla erikseen listattuina jo tarjouspyynnössä voidakseen liittyä sopimukseen mukaan. Mikäli sitoutuminen ei ole ajankohtainen, voitte ilmoittautua myös hankinnasta kiinnostuneeksi, pitääksenne liittymisoption avoinna. Cloudian kanssa oleva puitesopimus kilpailutusjärjestelmästä päättyy maaliskuussa 2020 ilman jatkomahdollisuutta, muistuttaa Maria Saari. 

Kuntahankintojen sähköisen kilpailutusjärjestelmän puitesopimus päättyy maaliskuussa 2020. Meneillään olevan sopimuskauden aikana asiakkaamme ovat tuoneet esille tarpeita laajemman kokonaisuuden hallintaan. Olemme nyt nimenneet sähköisen kilpailutusjärjestelmän Hankintojen elinkaaripalveluksi, jotta se kuvaa paremmin SaaS-palveluna hankittavaa kokonaisuutta. Kokonaisuus tulee sisältämään seuraavat asiakkaan tarpeen mukaan valittavissa olevat moduulit: hankintojen suunnittelu ja valmistelu, kilpailutus sekä sopimushallinta. 

Hankintojen elinkaaripalvelu tulee olemaan dynaaminen palvelukokonaisuus, joka tukee monenlaisissa muutostilanteissa, muun muassa asiakkaan organisaatiomuutostarpeiden huomiointia esimerkiksi maakuntauudistukseen liittyvissä tilanteissa. Myös palvelumoduulien käyttöönotto voidaan tehdä vaiheittain, tai joku osioista voidaan jättää kokonaan pois - jolloin siitä ei myöskään synny kustannusta.

Uusi hankintojen elinkaaren hallintapalvelu on suunniteltu palvelemaan erikokoisia asiakkaitamme joustavasti muutosten virrassa. Tämä ratkaisu skaalautuu helposti pienimmästä suurimpaan tarpeeseen - mutta muistathan, että ilman etukäteen tehtyä sitoutumista hankintaan ei enää jälkikäteen voi liittyä. Varmistathan sitoutumisenne ajoissa! 

Hankinnan aikataulu:

  • Esivalmistelu 8 - 10/2018
  • Tarjouspyynnön valmistelu 10/2018 - 4/2019
  • Hankintailmoituksen julkaisu 4 - 5/2019
  • Puitesopimus asiakkaiden käytössä 9/2019

Sitoutuminen:
Kaikkien tulevaa puitesopimusta hyödyntävien organisaatioiden tulee olla jo tarjouspyynnössä ilmoitettuna. Puitesopimukseen mukaan lähtö jälkikäteen ei ole mahdollista. Tulevaa puitesopimusta pääsee hyödyntämään antamalla kirjallisen sitoumuksen. Allekirjoitettu sitoumuslomake tulee toimittaa Kuntahankinnoille viimeistään hankintailmoituksen julkaisuun mennessä.

Sitoumus- sekä hankinnasta kiinnostuneeksi -ilmoittautumislomakkeet ovat ladattavissa kotisivuiltamme. Mikäli organisaationne ei ole valmis ennalta sitoutumaan, mutta haluatte mahdollisuuden käyttää tulevaa puitesopimusta, voitte ilmoittautua hankinnasta kiinnostuneeksi asiakkaaksi. Yhteishankinnasta kiinnostuneeksi ilmoittautuminen ei sido asiakkaita sopimuksen käyttöönottamiseen. Kiinnostuneeksi ilmoittautuminen ei kuitenkaan takaa asiakkaalle mahdollisuutta puitesopimuksen käyttöön. Tulemme rajaamaan hankintailmoituksessa sitoutuneiden ja kiinnostuneeksi ilmoittautuneiden suhdetta.  

HUOM! Kaikki puitesopimusta hyödyntävät organisaatiot tulee olla ilmoitettuna tarjouspyynnössä, joten huomioikaa muut mahdolliset puitesopimusta hyödyntävät organisaatiot, kuten konserniyhtiöt. Nämä eivät voi liittyä sopimukseen ilman omaa liittymisilmoitusta tai listausta emo-organisaation sitoumus- tai kiinnostusilmoituksessa.

Ajankohtaiset tiedot löydät parhaiten täältä.

Lisätietoa:
Kuntahankinnoilla hankinnan valmistelusta vastaavat Maria, Harri, Johanna ja Mikko. Ole heihin yhteydessä, mikäli aiheeseen herää kysymyksiä tai haluat esimerkiksi kommentoida tarjouspyyntöluonnosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp