Asiakasfoorumilta kukkurallinen toiveiden tynnyri - viestinnän kehittäminen ytimessä

TwitterLinkedInFacebookWhatsapp

Kuntahankintojen ja Hanselin yhdistyminen synnyttää uudelle yhtiöllemme monenlaisia kehitystarpeita suhteessa asiakasyhteistyöhön ja palvelujen kehitykseen. Luomme monessa mielessä uusia ja aiemmasta poikkeavia toimintamalleja, jopa ihan uudenlaista julkisten hankintojen toimintaympäristöä. Nyt jos koskaan toiminnan suunnittelu halutaan kytkeä erittäin tiiviisti asiakkaiden toiveisiin, tarpeisiin ja näkemyksiin. 

Jo alkusyksyllä Kuntahankinnat toteutti laajan asiakaskartoituksen aiempaa syvällisemmän asiakastuntemuksen kartuttamiseksi. Marraskuussa käynnistettiin noin 50 Kuntahankintojen ja Hanselin asiakasorganisaatiosta koostuva foorumi, jonka tavoitteena on työstää yhtiön strategiaan ja sen linjauksiin, palvelujen kehittämiseen, toimintakonsepteihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä asioita. 

Ryhmä koostuu laaja-alaisesti eri hallinnon alojen ja toimintasektorien edustajista, tuottaen siten erittäin monipuolista asiantuntemusta uuden Hanselin hyödynnettäväksi. Parhaimmillaan ryhmässä on mahdollisuus kehittää sellaisia monistettavia ratkaisuja, joiden laajempi jalkauttaminen voi merkittävästi lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Foorumin ensimmäisessä kokoontumisessa marraskuussa oli loistava parinkymmenen organisaation edustajan joukko. Näkemys ja kokemus julkisten hankintojen toimintaympäristöstä oli vertaansa vailla, minkä ansiosta tilaisuus paitsi täytti, myös ylitti odotukset kehitysideoiden laadun ja määrän osalta. Työryhmissä pohdittiin teemoja liittyen hankintojen suunnitelmallisuuteen, uuden Hanselin palveluihin, hankintatoimen digitaalisuuteen, asiakasyhteistyöhön sekä PK-yrityksiin ja paikalliseen elinvoimaan. 

Uusista palvelukonsepti-ideoista, vaikkakin hieman pilke silmäkulmassa heitetyistä, mainittakoon suorahankintapuhelin ja hankintasuppilo. Kautta linjan toivotaan kohdennetumpaa ja etupainotteisempaa viestintää kattaen muun muassa tietoa sopimusten hyödyistä ja vaikuttavuudesta. Lisää näkyvyyttä kaivataan yhtiön kilpailutuskalenteriin ja hankintasunnnitteluun (”hankintojen toiminnanohjausjärjestelmä”) sekä toimittajien suorituskykyyn (”toimittajatoiminnan portaali”). Aiempaa vahvempaa panostusta halutaan myös strategisen kumppanuuden kehittämiseen. Todella tärkeitä kehitysaihioita jokainen, kattaen vain pienen osan kaikista, joita fläppitauluille päivän aikana listattiin.

Syntyneiden ideoiden pohjalta riittää pohtimista ja kehityskohteita monelle toimintamme alueelle, pitkälle tulevaisuuteen. Asiakasfoorumi tulee teemojen äärellä jatkamaan yhteistyötä myös ensi vuonna. 

Toivotan kaikki muutkin asiakkaat uudessa yhtiössämme erittäin tervetulleiksi pitämään aktiivisesti yhteyksiä ja kertomaan ideoita yhteistyömme ja toimintamme parantamiseksi entisestään. Kuuntelemme teitä ja toiveitanne tarkalla korvalla, vahvasti tehden eläväksi Kuntahankintoja kautta sen toimintavuosien kantanutta ydinajatusta: olemme teitä varten. 

Lämminhenkistä joulun odotusta, iloisiin yhteyksiin ensi vuonna! 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa