Fiksuilla hankinnoilla vähennetään päästöjä

TwitterLinkedInFacebookWhatsapp

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia ongelmia ratkotaan lähivuosikymmeninä. Julkisilla hankinnoilla onkin tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä. Tänään hankitut tuotteet voivat olla, ja toivottavasti ovat käytössä, vielä kymmenien vuosien päästä.

Kuntahankinnat huomioi ympäristövastuullisuuden hankinnoissaan asiakaslähtöisesti. Ympäristönäkökohtia on huomioitu tarjoajille asetettavissa soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteelle asetettavissa vaatimuksissa, vertailuperusteissa ja puitesopimuksen ehdoissa.

Uudessa polttoaineiden jakeluasemia koskevassa puitesopimuksessa on mahdollistettu uusien ympäristöystävällisempien polttonesteiden hankkiminen perinteisten polttonesteiden ohella.

- Puitesopimuksen kautta on saatavilla biopolttoaineita ja uusiutuvista energialähteistä valmistettuja polttonesteitä sopimustoimittajien valikoiman mukaan. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa korkeaseosetanoli-polttoaineet (E 85), biodieselit (FAME), etanolidieselit ja uusiutuvat dieselit (HVO)”, kertoo hankinta-asiantuntija Antti Tuukkanen.

Yksinkertaista ja vaikuttavaa on kiinnittää huomiota tuotteen tai palvelun suoriin päästöihin. Helppoja esimerkkejä ovat vihreä sähkö ja vähäpäästöiset autot. Ajoneuvoissa ilmoitetaan selkeästi päästöarvo gCO2/km. Hankkimalla keskimääräistä pienempipäästöisen auton, tietää vievänsä kehitystä oikeaan suuntaan. Päästöt vaikuttavat myös verotukseen ja korreloivat suoraan polttoaineen kulutuksen kanssa, joten pienemmät päästöt tuovat myös selvää säästöä.

Yleisemminkin sopimuksissa käytössä oleva tapa on vaatia ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää toimittajalta tai antaa lisäpisteitä tuotteen tai palvelun ympäristömerkinnästä, kuten Joutsenmerkistä. Tavoitteena on tarjota yhä useammin vähäpäästöisen vaihtoehdon niitä haluaville asiakkaille.

Päästöjen kompensoinnista

Helpoimpia tapoja neutraloida oman toiminnan päästöt, on ulkoistaa päästöjen vähentäminen ja ostaa päästöjen kompensointia. Useat yritykset tarjoavat asiantuntijapalvelua päästöjen arviointiin sekä väylän päästövähennysten ostoon. Päästövähennykset voidaan ostaa esimerkiksi EU:n päästökaupasta.

Yritykset tarjoavat tuotteidensa tai palveluidensa aiheuttamien päästöjen kompensointia osana toimintaansa. Tämä on asiakkaalle ja toimittajalle helppo tapa neutraloida toiminnan päästövaikutukset. Kompensointi tapahtuu yleensä niin, että ulkopuolinen asiantuntija laskee tuotteen tai palvelun päästöt ja ostaa vastaavan määrän ”negatiivisia” päästöjä jostain tyypillisesti kehittyvään maahan suuntautuneesta uusiutuvan energian tai metsityksen projektista.

Pieni vaara piilee siinä, lisääkö kompensoinnin tuottama puhdas omatunto kyseisen tuotteen tai palvelun kulutusta ja sitä kautta päästöjä, vaikka ne kompensoidaan. Hyvä puoli löytyy siitä, että toimittaja saa kannusteen päästöjen pienentämiseen, koska jokainen päästötonni aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Mikäli haluat keskustella vähäpäästöisistä vaihtoehdoista eri hankintoihin liittyen tai sinulla on ehdottaa vastuullisuusnäkökulmia -

Ota yhteyttä

Pasi Tainio
vastuullisuusvastaava, cleantech-asiantuntija
puhelin 050 442 1277, pasi.tainio (at) kuntahankinnat.fi

Kirjoittaja työskenteli aikaisemmin Suomen ympäristökeskuksessa ja hän on ollut mukana esimerkiksi HINKU-kuntien toiminnan koordinoimisessa sekä aurinkosähkövoimaloiden kilpailutuksessa.
Jaa sosiaalisessa mediassa