Kohtaamisia

TwitterLinkedInFacebookWhatsapp

Katsaus menneen vuoden tapahtumiin on julkaistu yleensä seuraavan alkupuolella. Nyt kirjoitan kesken vuoden välikatsausta, jonka keskiössä olette te asiakkaat ja ne kohtaamiset, joita ilolla ajattelen.

Kun asiakaspylväs oli kymmenen vuotta sitten kohonnut sataan, Kuntahankintojen henkilökunta soitti tyytyväisenä laivakelloa. Meidät oli noteerattu. Kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt ja evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko tulivat lisääntyvästi mukaan. Vuonna 2017 erilaisia asiakasorganisaatioita oli 1 300.

Jokainen asiakas on tullut ansaita, asiantuntijapalveluilla. Päätös tuottaa palveluita kaikille asiakkaille tasapuolisesti oli strateginen ja pienelle organisaatiolle luonteva. Muihin lisäpalveluihin, esimerkiksi kilpailuttamistukeen asiakkaiden omiin kilpailutuksiin, meillä ei ollut rahkeita.

Asiakkaat ovat ottaneet meidät aina hyvin vastaan - ja näin on edelleen. Meitä on kutsuttu heidän tilaisuuksiinsa ja verkostoihin. Vain kerran jäimme ilman kahvia. Siitä saatoimme tulkita hidden messagen. Älkää tulko meidän reviirille!

Matkan varrella oli ilahduttavaa havaita, että asiakkaiden hankintalinjauksissa mainittiin Kuntahankinnat kumppanina. Ei-strategisia volyymihankintoja, riskihankintoja ja globaalien tai valtakunnan tasolla toimivien yritysten tarjoamia hankintakohteita alettiin hankkia Kuntahankintojen kautta. Näin vältettiin törmäyskursseja paikallisten yrittäjien tarjoaminen palveluiden kanssa.

Kultainen sääntö on, ettemme koskaan ohita hankintajohtoa. Emmekä edelleenkään kommunikoi suoraan esimerkiksi kuntapäättäjien kanssa. Tälläinen ohituskaista merkitsisi naulaa arkkuun. Kuntapäättäjiä voimme silti tavata muun muassa Kuntamarkkinoilla ja Kuntapuheenjohtajapäivillä, Kuntapäivillä tai Kuntaliiton käytävillä luontevasti. Erityisen hyvältä tuntuu, kun joku kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa: ”Juu, viime viikolla juuri päätimmekin liittymisestä teidän puitesopimukseen”.

Yhteishankintapalvelut jatkossa Hanselista

Vuoden 2019 alussa KL-Kuntahankinnat Oy sulautuu Hansel Oy:öön ja KL-Kuntahankinnat Oy lakkaa olemasta. Hanselin asiakaskunta laajenee Hansel-lain muutoksella kunta-asiakkaisiin, molempiin valtionkirkkoihin sekä Kevaan vapaaehtoisuuteen perustuen.

Henkilökuntamme siirtyy Hanseliin, ja palvelee osana Hanselin organisaatiota uusien hankintakollegoiden kanssa nykyisiä ja uusia kunta-asiakkaita. Lappua emme pane luukulle. Kuntahankinnat hoitaa kunnialla kaikki nykyiset puitesopimukset loppuun. Vähitellen alamme kilpailuttaa Hanselin puitesopimuksia ja tarjota muitakin palveluita.

Kuntaliiton valtuuskunnan päätettyä sulautumisesta olemme yhdessä Hanselin toimitusjohtajan Anssi Pihkalan kanssa saaneet tavata kuntien päättäjiä, muuta kuntajohtoa, maakuntajohtoa, maakuntavalmistelun vetäjiä, kuntien yhteishankintayksikköjä sekä sidosryhmiä muun muassa Suomen Yrittäjiä.

Viestinne on selkeä: Hyvin rakennetulle valtakunnalliselle hankintapalvelulle, joka tekee saumatonta yhteistyötä alueellisten hankintakumppaneiden, kuntien ja yritysten kanssa, on kysyntää. Aitoa halua yhteistyöhön löytyy.

Se mitä tehokkuuden ja kustannuspaineiden taklaamiseksi tavoiteltiin Paras-hankkeessa ja meneillään olevassa maakuntavalmistelussa, on saamassa jalansijaa tälläkin tavalla.

Kiitos asiakkaat!

 

Jaa sosiaalisessa mediassa