Täydelliseen sähkösopimukseen kuuluu oma tuulivoimala

TwitterLinkedInFacebookWhatsapp

Kuntahankintojen sähköenergia ja salkunhallintapalvelu -puitesopimus on toiminut erinomaisesti. Se tarjoaa vakaan ja edullisen hinnan, ja siinä on halukkaille mahdollisuus ostaa vihreää sähköä. Tällä hetkellä sopimuksen tarjoama hinnoittelu on erittäin edullinen, kuivan kevään ja kesän nostettua yleisesti sähkön hintaa sähköpörssissä. Puitesopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, joten siihen liittyminen on edelleen mahdollista. Samalla on kuitenkin jo oikea aika pohtia tulevaa.

Hinnoittelu, budjetoitavuus ja vastuullisuus

Mitä hyvältä sähkösopimukselta halutaan? Edullinen hinta on selkeä tavoite asiakkaalle. Vastaavasti sähköntuottajat pyrkivät varmistamaan hyvän hinnan myymälleen sähkölle. Oikein ajoitetuilla hinnankiinnityksillä asiakas saa suurimman osan sähkönhankinnastaan kohtuulliseen hintaan, ja vain pieni osa jää ostettavaksi suoraan hintavaihtelevaan pörssiin. Pitkällä aikavälillä asiakkaat keskimäärin ovat olleet tuottajia halukkaampia varmistamaan hinnan etukäteen, minkä vuoksi edullisin hinta on yleensä tullut suoraan sähköpörssistä. Kysynnän ja tarjonnan tasapainoilu.

Hinnankiinnitysten tuoma vakaa hinta edesauttaa ennakointia ja helpottaa budjetointia. Samalla saadaan varmuus siitä, ettei jouduta maksamaan täysin poskettomia hintoja, mikäli esimerkiksi siirtoyhteys Ruotsista katkeaa ja yksi ydinvoimala joudutaan ajamaan alas samaan aikaan 20 asteen pakkasten paukkuessa.

Mutta kuinka usein näin tapahtuu? Ja onko tapahtumalla merkitystä kunnan kokonaistalouden kannalta? Sähkön osuus kunnan budjetista on tuskin missään edes yhtä prosenttia. Mikäli yksittäinen tunti koko vuoden lähes yhdeksästätuhannesta tunnista on poskettoman kallis, niin tekeekö se ison loven kunnan kassaan? Tai vaikka koko vuodesta jouduttaisiin maksamaan kymmenen prosenttia edellisvuotta enemmän, jos kuitenkin seuraavat vuodet ovat taas selkeästi edullisempia? Onko hinnan kiinnityksen tuomalle ”vakuutukselle” oikeasti tarvetta?

Selkein vastuullisuusnäkökulma sähkön hankinnassa on luonnollisesti vihreä sähkö. Ympäristönäkökulmia on muitakin, ja vihreää sähköäkin erilaista, mutta se on toisen blogin asia. Kuntahankintojen nykyisestäkin sopimuksesta on mahdollista hankkia vihreää sähköä pienellä lisähinnalla, mutta tällä hetkellä yksikään asiakasorganisaatio ei niin tee. Vihreä sähkö olisi erinomaisen helppo tapa vähentää kunnan päästöjä.

Mitä vihreämpää, sitä edullisempaa

Jatkossa sähkösopimuksiin on mahdollista lisätä täysin uudenlaisia vastuullisuutta korostavia elementtejä. Kysyntäjousto on jo nykysopimuksessa mahdollista ja lisäksi sekä taloudellisesti että ilmastomielessä kannattavaa. Kysyntäjousto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas antaa ison kylmävaraston energiayhtiön ohjattavaksi, jolloin varaston lämpötilan voi antaa nousta puolella asteella silloin, kun sähkö on kallista tai, kun verkko tarvitsee muuta säätöä. Vastaavasti halvalla tunnilla lämpötilaa voi laskea puoli astetta tarpeettoman kylmäksi. Asiakas saa rahallisen korvauksen tehdystä joustosta. Korvauksen suuruus voi olla megawatin kuormalla kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Jousto toteutetaan aiheuttamatta haittaa asiakkaan prosesseille.

Toinen uusi mahdollisuus voi olla ”nimikkotuulivoimala”. Jotkin kunnat ovat luvanneet ostaa Fennovoiman tuottaman sähkön hintaan 50 €/MWh. Tuulivoimaloiden kannattavuuden parannuttua on tullut mahdolliseksi ostaa samalla periaatteella tuulivoimaa. Ensimmäiset projektit ovat Suomessa jo lähdössä liikkeelle, ja niiden hintataso on ollut noin 35 €/MWh.

Sekä ydin- että tuulivoima kaipaavat rinnalleen säätövoimaa, joten kokonaisratkaisuiksi niistä ei ole, mutta osaratkaisuna edullinen tuulivoima voi silti olla kiinnostava. Kunta kiinnittäisi osan sähkön hankinnastaan hintaan 35 €/MWh kymmeneksi vuodeksi. Vertailun vuoksi, sähkön hinta on tätä kirjottaessani 57 €/MWh ja keskiarvo on ollut viimevuodet alle 40 €/MWh, mutta suunta on ylöspäin. Eikä nimikkotuulivoimalan tarvitse sijaita omassa kunnassa, mikäli sieltä ei sopivaa paikkaa löydy.

Kunnat mukaan valmisteluun

Voisiko kuntanne seuraava sähkösopimus koostuakin esimerkiksi puoliksi omalla tuulivoimapuistolla tuotetusta sähköstä ja puoliksi suoraan pörssistä ostetusta? Tähän lisäksi soveltuviin kohteisiin kysyntäjoustoa mukaan ja sieltä tuotto talteen. Seuraavaa sähköenergian yhteishankinnan kilpailutusta valmistellaan jo, joten kommentit ovat tervetulleita!

Jaa sosiaalisessa mediassa