Pakotteita koskevan kyselyn tulokset

Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat asettaneet ja saattavat tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä sopimustoimittajille tai alihankkijoille. Hankintayksikön velvollisuutena on varmistaa, onko Kuntahankintojen tai sopimusta käyttävien asiakkaiden ryhdyttävä toimiin Euroopan Unionin ja/tai Yhdistyneiden kansakuntien pakotteiden vuoksi. Lisätietoa pakotteista https://um.fi/pakotteet

Olemme alkusyksyn aikana lähettäneet kaikille sopimustoimittajillemme kyselyn, joka on nähtävissä tästä linkistä. Kaikki yritykset ovat vastanneet. Kukaan toimittajistamme tai niiden alihankkija ei ole pakotteiden piirissä. Voimassa olevat puitesopimukset ovat luettavissa Sopimukset-kohdassa. Lisätietoa sopimusyhteyshenkilöltä tai Raili Hilakarilta.

Raili Hilakari, toimitusjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy
raili.hilakari (at) kuntahankinnat.fi, puh. +358 50 544 7262