Palveluksessanne

Kuntahankinnat palvelee asiakkaitaan täydellä teholla tutussa ympäristössä Kuntatalolla. Muutto Postitalolle vuoden alussa ei ollut vielä ajankohtainen uuden Hanselin synnyttämisessä otetun aikalisän vuoksi. Kuntahankinnat tekee nyt ja tulevaisuudessa tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa vastaten heiltä kumpuaviin moninaisiin hankintatarpeisiin ja palvelutoiveisiin. 

Hintasäästöt eivät ole aina asiakaskuntaamme kuuluvien 1300 organisaation painavin syy käyttää yhteishankintayksikön palveluita. Osalla oman kilpailutuksen kanssa tulee kiire, toisilla kohde on erityisen valitusherkkä tai muuten vaikea. Helppoutta arvostetaan sen sijaan, että hankinta vietäisiin päätettäväksi kunnan omiin päätösportaisiin. Useampi asiakas myös myöntää, että osaamista hankintaprosessin elinkaaren aikaisessa hoidossa on kehitettävä. Monelle toimijalle jo hankintapäätöksen tekeminen ja valitusprosesseista selviytyminen on iso kynnys. 

Moniosaava asiantuntijatiimimme vastaa isoista kokonaisuuksista vieden ne hallitusti läpi koko prosessin. Markkinatuntemus, sopimuksen valmistelu, kilpailutus sekä sopimushallinta asiakas- ja toimittajayhteistyön kera ovat osoitus ammattitaidosta sekä kokonaisvaltaisesta asiakaspalvelustamme a:sta ö:hön julkisissa hankinnoissa.

Kokemusta myös sote-hankinnoissa

Viime syksynä jouduimme painamaan jarrua muutamien kilpailutusten osalta, joita olimme suunnitelleet. Nyt nämä keskeytetyt kilpailutukset ovat annetun lupauksen mukaisesti käynnistetty uudestaan ja julkaistu verkkopalvelussa asiakkaiden hyödynnettäviksi. 

Kuntahankintojen valikoimassa on paljon vakioitavia volyymituotteita ja palveluita, mutta myös vaativia erillishankintakohteita. Keski-Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmä ja UNA-hanke, alueelliset asumispalvelut, sijaislääkäri- ja hoitajakutsupalvelu sekä omahoidon alusta ovat muutamia onnistuneita osoituksia vaikuttavuudesta eli muustakin, kuin hankintaslangilla ilmaistuna ”helposta bulkkikamasta”. 

Maakuntien synnyttämisessä on ollut kipuilua, eikä niiden yhteistyökumppanit ja hankintamallit ole vielä toviin selvillä. Niitä ei ole syytä jäädä odottamaan, koska palvelutarpeet, asiakkaat ja valtavat soten hankintaeurot ovat olemassa tässä ja nyt.

Matkan varrella olemme joskus epäröineet, voisimmeko hoitaa sote-hankintoja ja niiden sopimushallintaa täältä Kalliosta käsin. Näin etenkin niissä palveluhankinnoissa, joissa kuntalainen on palvelun keskiössä. Koska kysyntää kuitenkin on ollut toistuvasti, olemme käynnistäneet näitä kilpailutuksia aluksi pilotteina, joissa olemme tarjonneet asiakkaille avaimet käteen -palvelua tekemällä myös hankintapäätöksiä asiakkaiden puolesta. 

Pilottien myötä laadimme  sopimushallintaan vuosikellon, jonka avulla jaamme sopimusseurannan vastuita asiakkaan ammattihenkilöstön kanssa, Kuntahankintojen keskittyessä lähinnä kaupalliseen ja juridiseen sopimusseurantaan. Tämä yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Kaikkia hankintoja ei ole järkevää toteuttaa valtakunnallisina ratkaisuina, vaan osa hoidetaan alueellisina tai paikallisina. Esimerkiksi asumispalveluissa, jossa palvelutuottajien kirjo on suuri, alueellinen kilpailutus ja sopiminen parantaa paikallisten yritysten osallistumismahdollisuuksia. 

Tapoihimme kuuluu kääriä hihat

Asiakastyytyväisyyden korkea tulos viime vuodelta kertoo asiakkaidemme korkeasta luottamuksesta Kuntahankintojen toimintaa kohtaan. Se oli huikeat 4,3 asteikolla 1-5. Asiakastarpeet ymmärtävän tarjonnan varmistamiseksi olemme kasvattaneet tiimiä kahdella uudella kuntakentän ammattilaisella. Asiakkuusjohtajana aloitti vuoden alussa aikaisemmin muun muassa Kuntamarkkinoista ja Klash-haastekilpailusta vastannut Maritta Mäkelä. Sosiaali- ja terveystoimen hankkeiden ja hankintojen tueksi saamme helmikuussa Johanna Sorvettulan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintojohtajan ja alueen muutosjohtajan tehtävästä.

Kevätaurinkoa kohti!

Raili Hilakari
toimitusjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp