Sanoista tekoihin - Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti

Finnwatch, valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy sekä kuntasektorin valtakunnallinen yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy ovat valmistelleet ihmisoikeuksia huomioivia hankintapilotteja keväästä 2017 asti. 

KL-Kuntahankintojen kalustekilpailutus on vielä valmisteluvaiheessa raportin julkistushetkellä, joten julkaistut tiedot kilpailutuksen sosiaalisen vastuun näkökohdista perustuvat alustaviin luonnoksiin.

Pilottihankkeista kertova raportti on tuotettu Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n ja kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan tuella.

Siirry raporttiin »