Tarkastus- sekä rekrytointipalvelut yhteishankintana koko julkiselle sektorille

Olemme suunnittelemassa kahta erillistä uutta KL-Kuntahankintojen ja Hanselin asiakkaille yhteisenä toteutettavaa kilpailutusta; tarkastuspalvelut ja rekrytointipalvelut. 

Tarkastuspalvelut koostuisivat alustavan suunnitelman pohjalta kahdesta osa-alueesta: tilintarkastuspalvelut ja sisäisen tarkastuksen palvelut. Tilitarkastuksen osa-alue voisi mahdollisesti sisältää myös tarkastuslautakunnan tukipalvelut. Sopimuskausi olisi arviolta 4-6 vuotta. 

Rekrytointipalvelut koostuisivat kolmesta osa-alueesta: soveltuvuusarvioinnit, rekrytoinnit ja suorahakupalvelut. Sopimuskausi olisi arviolta 4 vuotta. Molemmat sopimuskaudet on tavoitteena saada käynnistymään kevään 2019 aikana. 

Onko organisaatiosi halukas liittymään sopimuksiin ja osallistumaan kilpailutusta valmistelevaan asiakastyöryhmätyöskentelyyn? Ryhmän työskentely koostuu muutamasta tapaamisesta syksyn/talven aikana ja asiakirjojen kommentoinnista. Osallistuminen on mahdollista myös Skypellä. Osallistumisen kautta on mahdollisuus päästä vaikuttamaan tulevien tarjouspyyntöjen sisältöön sekä puitejärjestelyjen toimintamalliin.

Pyydämme täyttämään ja lähettämään 30.11.2018 mennessä kyselylomakkeen ilmoittaaksesi kiinnostuksen liittymiselle ja/tai halukkuuden osallistua kilpailutusten valmistelutyöhön.

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp