Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallinta -sopimus laajenee laitteiden toimivuuden analysointityövälineellä

Osallistu webinaariin: Valmistaudu alueuudistukseen it-omaisuuden osalta

  • Alueuudistus, sopimukset ja IT-laitteiden elinkaaren hallinta
  • Reaaliaikainen näkymä it-laitteiden tilaan osana KL-Kuntahankinnat sopimusta
  • DEMO: 3CheckIT-palvelu ja esimerkkiraportit

Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin »

***

Palvelun avulla organisaation it-vastaavat saavat laiterekisteriin reaaliaikaisen näkymän it-laitteiden toimivuudesta ja kehityskohteista. Uusi näkymä on käytettävissä KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimusasiakkaille. Näkymässä esitettävä uusi informaatio on merkittävää, koska sen avulla pystytään ohjaamaan ongelmanselvitys ja kehitysresurssit oikeisiin kohteisiin. Näin säästetään kunnan johdon, it-osaston sekä työntekijöiden aikaa lisäten tuottavuutta sekä samalla valmistautuen alueuudistukseen.

3CheckIT-palvelu pureutuu merkittävään organisaatioiden tuottavuusongelmaan. Laskelmien mukaan menetetystä työajasta tulee suomalaisille organisaatioille kymmenien miljoonien eurojen kustannukset, kun suuri joukko työntekijöitä käyttää työajastaan ainakin 5 - 10 minuuttia päivittäin it-ongelmien parissa painien. Kolme yleisintä it-ongelmaa ovat tietokoneiden ja ohjelmistojen säännöllinen kaatuminen, tietoturvapäivitysten ajantasaisuus sekä hidas käynnistyminen.

It-omaisuuden arviointi ja dokumentointi osana alueuudistusta

Reaaliaikaisella it-laitteiden tilan raportoinnilla on vaikutuksensa myös alueuudistukseen ja siellä vastassa olevaan sopimussiirtosavottaan. Alueuudistukseen liittyvässä muutoksessa 350 organisaatiota ja 215 000 henkilötyövuotta siirtyy maakunnille. Luovuttava taho dokumentoi käytössään olevia laitteita, selvittää tietojen ajantasaisuutta laiterekistereissä, inventoi ohjelmistoja ja valmistelee omaisuuden ja sopimusten siirtoa. Näiden arvo on kymmeniä miljoonia euroja.

Vastaanottava taho puntaroi esimerkiksi sitä, minkälaista it-omaisuutta on tulossa sen hallintaan, kuinka ajantasaista tämä omaisuus on, sekä mikä on laitteiden kunto ja toimivuus? Miten it-omaisuus soveltuu osaksi uutta ympäristöä? Mikä on järkevin yhdistelmä ottaa käytössä olleita laitteita vastaan sekä uudistaa laitekantaa muutoksen aikana? Käytetäänkö it-omaisuuden vuokrausta jatkossakin?

Tulevina vuosina vastassa on valtaisa määrä sopimussiirtojen suunnittelua ja varsinaisia sopimusten siirtoja. Tehtävä helpottuu, kun käytössä on yhdenmukainen it-omaisuuden hallintaprosessi ja sopimussiirroille dokumentoidut suunnitelmat. Samalla vältetään kiire, kun suunnittelu ja toimenpiteet käynnistetään jo vuoden 2018 alussa. It-laitteiden ja prosessien analysointi, yhdenmukaisen It-omaisuuden hallinnan luonti ja sopimusten siirto on täysin mahdollista suunnitella ennakkoon ja olla näin valmiina muutoksiin.

Miten valmistautua alueuudistukseen it-omaisuuden näkökulmasta?

  1. Organisaation olemassa oleva laitekanta inventoidaan teknisesti 3Check IT:n avulla. Palvelu tuottaa tiedon työasemien toimivuudesta ja terveydentilasta sekä teknisistä tiedoista.
  2. 3CheckIT:n kautta saatu tieto rikastetaan esimerkiksi laiterekisterin taloudellisilla tiedoilla tai muilla asiakkaan käytössä olevilla tiedoilla kuten ohjelmisto-omaisuudella.
  3. It-elinkaaren asiantuntijat analysoivat luovutettavien laitteiden lähtötilanteen ja tekevät ehdotuksen jatkotoimenpiteistä huomioiden it-laitteiden sopimukset, taloudellisen näkökulman, terveydentilan ja tekniset tiedot. Osana siirtosuunnitelmaa tuotetaan näkemys mahdollisista ongelmakohdista ja varmistetaan näin varautuminen muutostilanteeseen.
  4. Laiteomaisuuden siirto – ja käytöstä poistosuunnitelma sekä uuden laiteomaisuuden hankintatapasuunnitelma luodaan yhteistyössä maakunnan kanssa.
  5. Tarvittaessa siirretään laitekanta leasingsopimusten piiriin ennen muutosta. Lisäksi kunta voi myydä 3 Step IT:lle ne laitteet, joita ei kannata enää käyttää. Näille laitteille toteutetaan tietoturvaus ja kierrätys.
  6. Leasingsopimusten siirtojen toteutus tehdään 3 Step IT:n toimesta tehdyn suunnitelman mukaisesti, sovittuna ajankohtana.
  7. Koska siirretyt laitteet tulee vaihtaa uusiin niiden elinkaaren mukaisesti myös muutoksen jälkeen, tuotetaan samalla laitteiden vaihto- ja optimointisuunnitelma sekä korvaavien laitetyyppien –ja mallien kategorisointi sekä luodaan perusteet laitevaihtojen automatisoinnille. Suunnitelma kattaa omistetut laitteet, vuokralla olevat laitteet sekä palvelupäätelaitteet. Laitekokonaisuuden arvo on maakunnille miljoonia euroja vuodessa.

Uusista ominaisuuksista ja alueuudistukseen liittyvästä it-omaisuuden käsittelystä muutoksessa saat lisätietoja 3 Step IT:n Erkki Kondelinilta.

3 Step IT Oy
Erkki Kondelin
Director Public
erkki.kondelin (at) 3stepit.com
puhelin 044 547 4422

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp