Verkkopalvelut turvatulla yhteydellä

Kuntien yhteinen verkkoratkaisu, eli KY-verkko, yhdistää kunnalliset organisaatiot, valtion virastot, tietovarannot ja tietopalvelut sekä yksityiset palveluntarjoajat. Se välittää verkkoliikenteen keskitetysti, tietoturvallisesti ja toimintavarmasti sekä mahdollistaa kytkeytymisen internetiin.

Pähkinänkuoressa KY-verkko mahdollistaa kuntaorganisaatiolle yhden valvotun, ei julkisen verkon, hyödyntämisen usean erillisen verkkopalveluyhteyden sijaan. Organisaatiot voivat hyödyntää monien eri tuottajien ratkaisuja ilman palvelukohtaisten verkkoyhteyksien rakentamista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

KY-verkon kautta on mahdollista käyttää turvatusti esimerkiksi eri järjestelmien henkilötietokantoja verkon yli. Se pitää sisällään myös yhteyden valtion vastaavaan VY-verkkoon. Verkko mahdollistaa palveluntuottajille palveluiden tarjoamisen koko maan laajuisesti ja yksinkertaistaa verkkoliikenteen hallittavuutta ja vika-tilanteiden selvittämistä.

Silloin kun yksi hallitusti korvaa monta, syntyy aina kustannussäästöjä. KY-verkko on valmiiksi kilpailutettu, ja sen hyödyntäminen on tehty mahdollisimman mutkattomaksi. Yhteiseen verkkoon kytkeytyminen on helppoa, samoin valmiiseen puitesopimukseen sitoutuminen. KL-Kuntahankintojen kautta sopimukseen voivat liittyä kaikki kuntaomisteiset organisaatiot. KY-verkon puitesopimustoimittaja on Telia Finland Oyj.

Kuntien käyttämien it-palveluiden määrä on tasaisessa kasvussa. Kasvussa ovat myös erilaisten kuntien yhteisten palveluiden käyttö, samoin kuin ratkaisujen hankkiminen palveluna. KY-verkko vastaakin kuntapalvelujen digitalisoitumisen erittäin keskeisiin haasteisiin - riittävään tietoturvaan ja varmistettuihin yhteyksiin.

Esittelemme Kuntahankintojen kuukausittaisissa uutiskirjeissä nykyisten tarjoajien saatavilla olevia ratkaisuja.

Cygate Oy:n palvelujen esittely helmikuussa 2017

KY-verkko antaa sen käyttöön sitoutuneille asiakkaille mahdollisuuden liittyä korkean käytettävyyden pilvialustan hyödyntäjiksi tietoturvallisesti ja paikallisesti Suomessa. Cygate Oy tarjoaa kuntaorganisaatioille skaalautuvaa ja joustavaa palvelin-, tallennus- ja varmistuskapasiteettia, jonka avulla on mahdollista vastata kasvavaan digitaalisten palvelujen kysyntään ilman omia laiteinvestointeja tai resursseja.

Organisaation käytössä on aina riittävästi kapasiteettia sovellusten käyttöön ja tiedon tallennukseen sekä niiden varmistukseen. Palvelut on mahdollista yhdistää myös organisaation omiin konesaliratkaisuihin, jolloin muun muassa kahdennus voi tapahtua ulkoistettuna palveluna. Tällöin vikatilanteiden sattuessa esimerkiksi terveydenhuollon palveluiden toimintakyky on palautettavissa nopeasti ilman pitkiä katkoksia.

Valvonnan avulla mahdolliset ongelmat voidaan ennakoida, jolloin palvelukatkokset on mahdollista ennaltaehkäistä kokonaan. Cygaten tarjoamat palvelut ovat asiakkaiden käytössä kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Lisätietoja antaa Pekka Järvinen, liiketoimintajohtaja, Cloud & Data Center, pekka.jarvinen (at) cygate.fi, puhelin 050 300 5773.

CGI:n palveluiden esittely joulukuussa 2016

Yhteistyö yli kunta- ja yksikkörajojen lisääntyy. Digitalisaation kärkihankkeet sekä kansallinen palveluarkkitehtuuri tavoittelevat uusia palvelukokonaisuuksia, yhteen toimivuutta sekä avoimuutta yli organisaatiorajojen. Tämä osaltaan uudistaa toimialaa ja mahdollistaa uudenlaisia palveluita.

KY-verkko tukee ja selkeyttää osaltaan CGI:n palvelujen järjestämistä kunnille. Tietoliikenneverkolta odotetaan digitalisoituvassa kunnassa luotettavuutta ja nopeutta. Laadukas, toimintavarma ja nopea tietoliikenne on peruslähtökohta jokaiselle digitaaliselle palvelukokemukselle.

CGI:n asiakkaat hyödyntävät KY-verkkoa hallintoa tukevissa ratkaisuissa.

Hallinnon ratkaisut
o Yli sadalla kunnalla käytössä oleva taloudenohjauksen Kuntamalli kokonaisratkaisu.
o CGI:n kuntapalkat (Populus, Prima ja Pegasos) sekä HR-itsepalveluratkaisut, kuten esimerkiksi matkahallinta ja työvuorosuunnitteluratkaisu Titania.
o Yli 150 kunnalla käytössä olevan ProEconomica-taloudenohjauksen.
o Markkinajohtaja Aromin, joka on ruokapalveluiden toiminnanohjaus kuntien suurkeittiöissä.
o Rondon erilaisten dokumenttien arkistointiin ja kierrätyksen.

Lisätietoja antaa johtaja Pauli Päivärinta 040 759 1366 tai pauli.paivarinta (at) cgi.com.

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp