Polttoainehankinnat jakeluasemilta 2018 - 2022

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH129 01.02.2018 31.01.2022 Useita (3) Kiinnostuneet

Kohde

Polttoainehankinnat jakeluasemilta koko Suomen alueella. Asiakkaalla on mahdollisuus valita ajoneuvo-, osasto- ja/tai henkilökohtaiset maksukortit. Maksuvälineenä käytetään toimittajan maksukorttia. Maksukortin käytöstä ei saa periä laskutus- tai muita lisämaksuja. Kuntahankinnat seuraa Platts-noteeraukseen perustuvaa hinnoittelua.

Hyödyt

 • Asiakas säästää kilpailuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja saa valmiin laajan puitesopimuksen käyttöönsä.
 • Kuntahankinnat vastaa sopimushallinnasta ja seuraa Platt's-noteerauksiin perustuvan hinnoittelun oikeellisuutta säännöllisesti.

Sopimustoimittajan valitseminen

Puitejärjestelyssä hyödynnetään ranking-menettelyä. Ranking-menettelyn perusteella asiakas käyttää ensisijaisesti tarjousvertailussa ensimmäiseksi tullutta toimittajaa. Kuitenkin, mikäli rankingissa sijalla 1. olevan toimittajan asemia ei ole olemassa sopivasti tankkaustarpeeseen nähden tai jakeluasemat taikka toimittaja ei muuten sovellu asiakkaan tarpeisiin Asiakas voi käyttää rankingissa 2. tullutta toimittajaa ja/tai vastaavasti 3. tullutta toimittajaa. 

Esimerkkejä soveltumattomuudesta Asiakkaan tarpeisiin: Asemien etäisyys on pitkä Asiakkaan toimipisteistä, aukioloajat eivät palvele Asiakkaan toimintaa, raskas kalusto ei mahdu tankkauspisteelle, Asiakas tarvitsee tietoja tankkauksista omaan sähköiseen raportointijärjestelmäänsä toimittajalta, Asiakas tarvitsee käyttöönsä sähköisen Extranet-palvelun, tiettyä tuotetta tulee olla saatavilla asemaverkostossa tai ajoneuvojen tankkaamisen kokonaiskustannukset ovat korkeat (korttien vaihtamisen kustannukset, tankkaukseen menevän työajan kustannukset, pidemmästä tankkausmatkasta johtuvat auton kulumisesta johtuvat kustannukset jne).

Mikäli kenenkään puitesopimukseen valitun toimittajan jakeluasemaa ei ole Asiakkaan toimipisteen sijaintipaikkakunnalla lainkaan tai toimipisteen läheisyydessä, Asiakkaalla on oikeus ostaa polttonesteitä myös kolmannelta taholta.

Toimittajat etusijajärjestyksessä: 1) Oy Teboil Ab, 2) St1 Oy ja 3) Neste Markkinointi Oy

Oy Teboil Ab

 • Alennukset tolppahinnoista
 • Bensiinistä ja Dieselistä alennusta 3,10 snt/litra (ALV 24%)
 • Raskaan kaluston pisteillä mittarimyynnissä olevasta urealiuoksesta 22,83 snt/litra (ALV 24%)
 • Alennukset autonpesuista, lasinpesunesteistä ja voiteluaineista 10 %.
 • D-kortilla ostettavan dieselöljyn hinnat perustuvat maailmanmarkkinahintoihin, ns. Platt’s-hinnoittelu
 • Asiakkaat löytävät lisätietoa hinnoittelusta ja asemista puitesopimuksen Eksaitti-työtilasta.
 • Toimittaja tarjoaa veloituksetta Asiakkaille internetpohjaisen extranet-palvelun ja toimittaa laskudatan sähköisessä muodossa vähintään kuukausittain.

St1 Oy

 • Alennukset tolppahinnoista
 • Bensiinistä ja Dieselistä alennusta 3,2 snt / litra
 • D-kortilla ostettavan dieselöljyn hinnat perustuvat maailmanmarkkinahintoihin, ns. Platt’s-hinnoittelu
 • Asiakkaat löytävät lisätietoa hinnoittelusta ja asemista puitesopimuksen Eksaitti-työtilasta.
 • Toimittaja toimittaa Asiakkaille laskudatan sähköisessä muodossa vähintään kuukausittain

Neste Markkinointi Oy

 • Nesteen korteilla polttonesteiden hinnat perustuvat lähes kaikilla asemilla maailmanmarkkinahintoihin, ns. Platt’s-hinnoittelu. Asiakkaat löytävät lisätietoa hinnoittelusta ja asemista puitesopimuksen Eksaitti-työtilasta.
 • Toimittaja tarjoaa veloituksetta Asiakkaille internetpohjaisen extranet-palvelun ja toimittaa laskudatan sähköisessä muodossa vähintään kuukausittain.

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: Energia