Sähkö ja salkunhoito 2020-2024

Sopimusnumero Liity viimeistään Tarjouspyyntö julkaistaan Sopimuskausi alkaa Aikaa liittyä
KLKH162 30.9.2019 10/2019 01/2020 73 päivää

HUOM. yllä oleva Liittymislomake (Sitoumuslomake) pdf-muodossa on vain MALLI.

Liity hankintaan täällä.

Yleistä

Tämä on alustava esittely ja yksityiskohdat voivat vielä muuttua alla esitetystä.

Hansel yhdessä Kuntahankintojen kanssa tulee kilpailuttamaan sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen sekä fyysisen sähkön toimituksen Kuntahankintojen asiakaskunnalle.

Hankinnan esittely löytyy myös Hanselin verkkopalvelusta.

Sähkön hankinnan esittelytilaisuuden tallenteen voit katsoa tästä.

Hankinnan kohde

Hankinnassa on kaksi erillistä kokonaisuutta, jotka toteutetaan joko saman toimittajan kautta tai valitsemalla molemmille omat toimittajat:

 1. Fyysisen sähkön toimitus (sähköenergia)
 2. Sähkösalkun hallinta ja hintasuojaus

Asiakkaat voivat valita molemmat tai pelkän fyysisen sähkön toimituksen. Pelkkää salkunhallintaa ja hintasuojausta ei voi valita yksinään.

Mikäli asiakas valitsee pelkän fyysisen sähkön toimituksen, voi asiakas toteuttaa hintasuojaukset haluamallaan tavalla myös itse tai jättää ne toteuttamatta, jolloin sähkön hinta muodostuu tunneittain vaihtuvasta sähkön spot-hinnasta.

Fyysisen sähkön hinnoittelusta on alustavasti ajateltu seuraavaa:

 • Asiakas maksaa käyttämästään sähköstä (MWh) kulutusta vastaavan tunnin sähköpörssin spot-hinnan (€/MWh), profiilikustannukset kohdistuvat asiakaskohtaisesti
 • Asiakas maksaa toimittajalla käyttämästään sähköstä kilpailutetun kiinteä marginaali (€/MWh)
 • Lisäksi toimittaja voi laskuttaa käyttöpaikoista erikseen kiinteän kuukausimaksun (€/kk/käyttöpaikka)

Salkunhallinnassa ja hintasuojauksessa asiakkaiden sähkövolyymi kasataan sähkösalkkuun, jonka tulevaisuuden hintoja suojataan, jotta asiakas ei olisi täysin altis tunneittain vaihtuvalle sähkön spot-hinnalle. Sähkösalkun suojausstrategia muodostetaan yhdessä asiakkaiden, sähköntoimittajan, Kuntahankintojen sekä Hanselin kanssa. Jos asiakkaiden toiveet suojausstrategioista poikkeavat, voidaan muodostaa useampia salkkuja omilla suojausstrategioilla.

Sähkösalkun hallinnalla ja hintasuojauksella on alustavissa suunnitelmissa kiinteä kuukausimaksu, joka jyvitetään asiakkaille asiakkaan sähkönkulutuksen suhteessa koko salkun volyymiin.

Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuus hankkia vihreää sähköä tai alkuperätakuilla varmennettua uusiutuvaa sähköä. (Vuonna 2018 edullisimpien vihreiden alkuperätakuiden hinnat vaihtelivat markkinoilla 0,5 - 2 €/MWh välillä).

Hyödyt

 • Kilpailutettu sähkön hinta
 • Hintasuojaukseen osallistuville ennustettava sähkön hinta
 • Vapaus painottaa haluamiaan asioita, kuten ympäristöarvoja ja muuttaa painotuksia sopimuskaudella
 • Sitoutuvat organisaatiot pääsevät kommentoimaan hankintamallia ja painotuksia
 • Mahdollisuus tehdä hankintoja ilman omaa kilpailutusta
 • Kuntahankinnat yhdessä Hanselin kanssa vastaa kilpailutuksesta hankintalain mukaisesti

Asiakkaat

Sopimus kilpailutetaan Kuntahankintojen asiakkaille.

Palvelumaksu

Kuntahankintojen tai Hanselin palvelumaksu olisi 0,10 €/MWh fyysisen sähkön osalta. Palvelumaksu laskutetaan toimittajalta.

Sopimuskausi

Fyysisen sähköntoimituksen sopimuskausi alkaa 1.1.2021. Jos sopimukseen sitoutuu uusi asiakas, joka ei osta sähkö nykyisestä Kuntahankintojen sopimuksesta, ja joka haluaa aloittaa sähköntoimitukset jo vuonna 2020, voidaan sopimuskauden alkamispäivämäärästä sopia erikseen.

Sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen sopimuskausi alkaa 1.1.2020.

Liittyminen

Kuntahankinnat ja Hansel vastaavat sopimushallinnasta ja toimittajayhteistyöstä.

Liity hankintaan täällä.

Toimittajan valinnan jälkeen asiakkaat solmivat puitesopimuksen ehtoihin perustuvan asiakaskohtaisen sähkönmyyntisopimuksen toimittajan kanssa.

Sopimuskaudella liittyminen ei enää ole mahdollista, joten liittymislomake tulee allekirjoittaa syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Huomioittehan että tätä yhteishankintaa eivät koske sivun oikeassa palkissa olevat yleiset sopimusehdot.

*Esittely on pyritty tekemään mahdollisimman informatiiviseksi, jotta asiakkailla on mahdollisimman hyvät tiedot liittymistä tehdessään. Yksityiskohdat voivat kuitenkin muuttua yllä esitetyistä.

Tila: Valmistelussa
Sopimusryhmä: Energia
Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp