KL-Kuntahankinnat Oy:n suunnattu osakeanti

Suomen Kuntaliitto ry on KL-Kuntahankinnat Oy:n omistajana antanut yritykselle luvan käynnistää suunnattu osakeanti tuleville maakunnille ja niiden tukipalveluyhtiöille.

KL-Kuntahankinnat haluaa olla tukemassa käynnissä olevan alueuudistuksen mukanaan tuomia muutoksia varmistamalla, että yhtiön tarjoamat puitesopimukset sekä hankinta- ja asiantuntijapalvelut ovat myös maakuntien ja niiden tukipalveluyhtiöiden käytössä. Tämä on mahdollista Kuntaliiton sidosyksikköroolin ja jäsenyyden kautta tai KL-Kuntahankintojen osakkuuden kautta.

Osakeantiin liittyvät järjestelyt mahdollistavat uusille osakkaille osallistumisen myös Kuntahankintojen toiminnan kehittämiseen. Liittyminen Kuntahankintojen osakkaaksi on maakunnille vapaaehtoista. Järjestely toteutettavissa nopeasti siinä vaiheessa, kun tulevat maakunnat voivat osakkuuksista päättää.

Osto-osaamista tuetaan

Lisäksi Kuntaliitto on varautunut tukemaan taloudellisesti merkittävällä tavalla Kuntahankintojen kautta hankintaosaamisen kehittämistä asiakasorganisaatioissa. 

Yritys kokoaa alkusyksyllä 2017 asiakasedustajista työryhmän laatimaan suunnitelman siitä, millaisiin kohteisiin kehittämisresurssia halutaan kanavoida. Kehittämistuki ei tule ulottumaan hankintojen juridiseen neuvontaan. Tätä tehtävää hoitaa Julkisten hankintojen neuvontayksikkö.

KL-Kuntahankinnat Oy:n taloudellinen tilanne on vakaa. Vuoden 2016 asiakkaiden tekemien ostojen yhteenlaskettu arvo oli noin 400 milj. euroa ja yhtiön liikevaihto 3,7 milj. euroa. Asiakasorganisaatioiden määrä oli 1 200, jossa ovat mukana kunnista lähes kaikki sekä nykyisistä sairaanhoitopiireistä ja maakuntien liitoista suurin osa.

Hyvää kesää toivottaen,

Timo Leivo
talous- ja hallintojohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
hallituksen puheenjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy
timo.leivo (at) kuntaliitto.fi

Raili Hilakari
toimitusjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy
raili.hilakari (at) kuntahankinnat.fi
puhelin 050 544 7262