Samalla budjetilla laadukkaampia raaka-aineita

Yhteishankinnalla saavutettavat suuret volyymit ja sitä kautta edullisemmat hinnat antavat asiakkaille liikkumavaraa elintarvikehankintojen monipuolisempaan suunnitteluun.

Puitesopimus tuo joustovaraa asiakkaiden erilaisille arvovalinnoille. Esimerkiksi lähiruokaa kysytään usein, ja siihen liittyy aktiivista keskustelua niin kunnissa kuin laajemminkin julkisuudessa. Lopen kunnan ruokapalvelupäällikkö Sari Ulvilan mielestä kysymys on arvovalinnoista. Onko kunta valmis antamaan riittävän budjetin joskus hieman kalliimpien raaka-aineiden hankkimiseen.

- Lopella KL-Kuntahankintojen puitesopimuksen kautta saavutetut säästöt on käytetty laadukkaampien elintarvikkeiden hankintaan. Samalla budjetilla on voitu ostaa useammin kokolihaa tai enemmän kotimaisia tuotteita. Kotimaisia raaka-aineita ja valmistuotteita on hyvin tarjolla puitesopimuksen kautta, esimerkiksi maidot voidaan hankkia Hämeenlinnassa sijaitsevasta meijeristä, toteaa Ulvila tyytyväisenä.

Puitesopimus on jaettu kahdeksaan tuotealueeseen, joista asiakas voi jättää yhden tai useamman pois niin halutessaan menettämättä kuitenkaan sopimuksen volyymietuja muissa tuoteryhmissä.

- Meillä hankitaan leivät ja leipomotuotteet erikseen omalla sopimuksella, koska halusimme tuoretta leipää tarjolle useammin kuin se puitesopimuksen kautta olisi ollut mahdollista. Tällä hetkellä saamme tuoreen leivän toimitettuna meille viitenä päivänä viikossa, Ulvila kertoo.

Erityisen kuuluisa Loppi on perunoistaan, joten ei liene varsinainen yllätys, että kunta hankkii osan perunoista niin sanotusti omasta maastaan, eli paikalliselta toimittajalta.

Edullista, helppoa ja toimivaa

Ennen vuotta 2012 Lopen kunnassa kilpailutettiin elintarvikkeet yhdessä lähikunnista muodostuneen hankintarenkaan kanssa. KL-Kuntahankintojen ensimmäiseen elintarvikehankintojen puitejärjestelyyn liityttiin yhteistuumin, koska aikaa ja rahaa vievät prosessit jäivät hankintarenkaalta pois. Samalla saatiin sellaisia hintaetuja tuotteista, joihin ei muuten olisi päästy, eikä markkinaoikeuspeikkokaan enää hätyytellyt.

Tehtyjen sopimusten ja tuotteiden hintavertailu on ollut helppoa, sillä sopimustoimittaja on pysynyt kilpailutuksien jälkeen samana aina hankintarenkaan ajoista saakka. KL-Kuntahankintojen nykyinen elintarvikkeiden puitesopimus tuli voimaan alkuvuodesta 2016.

Voimassa olevaa elintarvikkeiden puitesopimuksen kilpailutusta rakennettiin yhteistyössä asiakastyöryhmän kanssa, jotta heidän toimintaansa liittyvät toiveet ja tarpeet saatiin huomioitua riittävän monipuolisesti ja sopimuksen valikoima vastaamaan laajasti asiakasorganisaatioiden käyttötarkoitusta.

- Mielestäni puitesopimus on erittäin hyvin onnistunut - edullinen, helppo ja toimiva. Käytämme toiminnassamme noin 90 %:sti sopimustuotteita, joten saamme näin parhaan mahdollisen edun sopimuksesta, summaa Ulvila.

- Todelliseen tarpeeseen on tämä yhteishankinta tehty, hän kiittelee vielä lopuksi.