Sopimukseen liittyminen

Kuntaorganisaatioiden on mahdollista hankkia kilpailuttamiamme tuotteita ja palveluja omaa tarjouskilpailua järjestämättä. Suomen kunnista lähes jokainen hyödyntää puitesopimuksiamme eri mittakaavassa.

Varmistaaksemme yhteishankinnalla saavutettavat parhaat mahdolliset mittakaavaedut, toivomme asiakkailta jo kilpailutuksen valmistelun aikaista sitoutumista. Sitoutumalla varhaisessa vaiheessa yhteishankintaan asiakkaidenon mahdollista vaikuttaa myös tarjouspyynnön sisältöön.
 
Sitoutumisen kannattaa aina tarkistaa kyseisen sopimuksen/kilpailutuksen kohdalta ja tarvittaessa olla yhteydessä hankinnasta vastaavaan asiantuntijaan.

Asiakkaat

Puitesopimuksen Asiakkaina voivat olla kuntien lisäksi kuntien perustamat kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset, kunnan tai kuntayhtymien tytäryhteisöt, joissa kunnilla tai kuntayhtymillä on yksin tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisön kanssa kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta sekä ammattikorkeakoulut. Asiakkaina voivat olla myös hankintayhteistyösopimuksen kautta julkista hankintalainsäädäntöä noudattavat organisaatiot, joita ovat Keva sekä Suomen evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon organisaatiot.

Asiakkaina voivat olla Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenyyden, Kuntahankintojen osakkuuden taikka hankintayhteistyösopimuksen mahdollistaessa liitteen välilehdellä 3 luetellut maakunnat sekä maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä annetun lain voimaanpanolaissa määriteltävät kyseisten maakuntien väliaikaiset valmisteluelimet. Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteilla oleva lainsäädäntö on löydettävissä osoitteesta: http://alueuudistus.fi. Asiakkaina voivat tällöin olla myös maakuntien perustamat maakuntien liikelaitokset ja tytäryhteisöt, joissa maakunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta sekä Kuntaliiton jäsenyyden, Kuntahankintojen osakkuuden taikka hankintayhteistyösopimuksen kautta maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset.                                                     

Tämän lisäksi puitesopimuksen Asiakkaina voivat olla Suomen Kuntaliitto ry sekä Kuntaliiton omistamat konserniyhtiöt sekä Kuntaliiton omistama Suomen kuntasäätiö ry.