Tarjoaja, hanki tarvittavat rikosrekisteriotteet ajoissa

Hankintayksiköillä on velvollisuus tarkistaa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa kilpailutuksen voittaneelta yritykseltä sekä yrityksen johdolta rikosrekisteriotteet hankintamenettelyä varten.

Hankintalain mukaisesti rikosrekisteriotteet tulee olla tarkistettuna ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Kilpailutuksiin osallistuneiden tarjoajien on hyvä huomioida jo tarjouspyynnön aikana, että otteiden saaminen vie oman aikansa. Hankintalain mukaisesti rikosrekisteriotteet eivät saa olla 12 kuukautta vanhempia.

Rikosrekisteriote tulee olla henkilön ja yrityksen sijoitusmaasta. Suomessa otteet voi tilata sähköisesti oikeusrekisterikeskukselta, mutta ne toimitetaan kuitenkin perinteisellä postilla pyydettyyn osoitteeseen.

Ulkomailla käytäntöjä on useita, ja yrityksen johtoon kuuluva voi joutua rikosrekisteriotteen hakureissulle henkilökohtaisesti. Etenkin näissä tilanteissa tarvittavien rekisteriotteiden saaminen voi venyä merkittävästi.

Jotta puitesopimus päästään allekirjoittamaan mahdollisimman pian hankintapäätöksen jälkeen odotusajan umpeuduttua, yritysten olisi hyvä valmistautua rikosrekisteriotteiden selvittämiseen ja hankkimiseen jo tarjouspyynnön aikana.

Lisätietoja hankintalaista ja Pauliina Juntuselta, pauliina.juntunen [at] kuntahankinnat.fi