Ajankohtaista

23.09.2009
23.9.2009 Tekstiilihuoltoliitto ry ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat toteuttaneet alan palveluyritysten ja hankintayksiköiden toivomuksesta ja myötävaikutuksella tekstiilihuoltopalveluihin tarjouspyyntö- ja sopimusmallit.On tilaajien ja tarjoajien etu, että mahdollisimman laajasti käytetään standardeja asiakirjoja sen sijaan, että jokainen hankintayksikkö laatii omat dokumenttinsa ja jokainen tarjoaja omansa.
18.08.2009
Kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta syyskuussa valmistuva Atte Niittylä on tehnyt kunta-alan hankintatoimen organisointia koskevan selvitystyön KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Finnish Consulting Group Oy:n toimeksiannosta. Selvitystyö toteutettiin haastattelemalla kunta-alan hankintaorganisaatioiden vastuuhenkilöitä puhelimitse ja sähköpostitse kesällä 2009.
06.04.2009
Suomen Yrittäjät ja kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy ovat sopineet yhteisistä linjauksista julkisten hankintojen kehittämiseksi. KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintakohteet ovat pääasiassa sellaisia, että ne eivät kuulu pk-yritysten normaaliin toimintaan. Osapuolten tavoitteena on kuitenkin edistää pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan kunnille.
03.04.2009
KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt 4.3.2009 hankintapäätökset IT-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden toimittamisesta Uudenmaan alueen kunta-asiakkaille. Sopimuksiin on liittynyt yhteensä 18 kuntaa tai kuntayhtymää ja liittyneiden kuntien yhteenlaskettu asukasluku on n. 400.000 asukasta.
18.03.2009
KL-Kuntahankinnat Oy ja Suomen Asiakastieto Oy ovat solmineet puitesopimuksen, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää luotto- ja riskienhallinnan tietopalveluiden hyödyntämistä sekä prosesseja kuntasektorilla.

Sivut