KY-Verkko 2014 - 2018

Sopimusnumero KLKH072

Kohde

Kuntien yhteinen verkkoratkaisu, eli KY-verkko, yhdistää kunnalliset organisaatiot, valtion virastot, tietovarannot ja tietopalvelut sekä yksityiset palveluntarjoajat. Se välittää verkkoliikenteen keskitetysti, tietoturvallisesti ja toimintavarmasti sekä mahdollistaa kytkeytymisen internetiin.

Pähkinänkuoressa KY-verkko mahdollistaa kuntaorganisaatiolle yhden valvotun, ei julkisen verkon, hyödyntämisen usean erillisen verkkopalveluyhteyden sijaan. Organisaatiot voivat hyödyntää monien eri tuottajien ratkaisuja ilman palvelukohtaisten verkkoyhteyksien rakentamista niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

KY-verkon kautta on mahdollista käyttää turvatusti esimerkiksi eri järjestelmien henkilötietokantoja verkon yli. Se pitää sisällään myös yhteyden valtion vastaavaan VY-verkkoon. Verkko mahdollistaa palveluntuottajille palveluiden tarjoamisen koko maan laajuisesti ja yksinkertaistaa verkkoliikenteen hallittavuutta ja vikatilanteiden selvittämistä.

Silloin kun yksi hallitusti korvaa monta, syntyy aina kustannussäästöjä. Kuntien käyttämien it-palveluiden määrä on tasaisessa kasvussa. Kasvussa ovat myös erilaisten kuntien yhteisten palveluiden käyttö, samoin kuin ratkaisujen hankkiminen palveluna. KY-verkko vastaakin kuntapalvelujen digitalisoitumisen erittäin keskeisiin haasteisiin -  riittävään tietoturvaan ja varmistettuihin yhteyksiin.

Sopimuskausi ja yhteystiedot

Puitesopimus on voimassa määräaikaisena 4 vuotta (perussopimuskausi), jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus on kuitenkin voimassa korkeintaan 8 vuotta voimaantulopäivämäärästä. 

Sopimuskausi alkaa: 01.08.2014
Sopimuskausi päättyy: 31.07.2018 + 4 optiovuotta
Toimittaja: Telia Finland Oyj
Yhteyshenkilö: Maria Saari, maria.saari [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT