Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut

Sopimusnumero KLKH127

Kohde

Kilpailutuksen kohteena ovat Matkapuhelimet, toimitukset koko Suomen alueelle. Lisäksi laitteiden huoltoon-ohjauspalvelu ja mahdolliset palvelut asiakastarpeen mukaan.

Yhteishankinnalla tavoitellaan volyymiin perustuvia hintasäästöjä ja joustavaa toimintamallia asiakasorganisaatioiden tarpeisiin. HUOM! Matkapuhelinten ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimukseen ei voi aiemmin ilmoitetusta poiketen liittyä jälkikäteen lainkaan ilman etukäteen tehtyä sitoumusta tai kiinnostuslomaketta.

Kaksi eri toimintamallia

1. Yhden toimittajan malli - laitteet yhdeltä toimittajalta, sama malli kuin aikaisemmassa sopimuksessa
Valitse sitoumuksella -> ETUSIJAJÄRJESTYS

Vaihtoehto 1: Etusijajärjestys

 • Asiakas käyttää sopimusta etusijajärjestyksen mukaisesti eli ostaa ensimmäiseksi sijoitetulta toimittajalta.
 • Toimittaja myy useaa laitemerkkiä. Asiakas voi itse määritellä ostamansa laitemallit ja -merkit
 • Kansallisen kynnysarvon (60.000 euroa) alittavissa yksittäisissä laitehankinnoissa asiakas voi halutessaan kuitenkin ostaa vapaasti keneltä tahansa kolmesta puitesopimustoimittajalta

2. Kolmen toimittajan malli – asiakas hankkii laitteet tekemällä kevennetyn kilpailutuksen
Valitse sitoumuksella -> KEVENNETTY KILPAILUTUS

Vaihtoehto 2: Kevennetty kilpailutus

 • Asiakas käyttää sopimusta tekemällä kevennetyn kilpailutuksen tai useita kevennettyjä kilpailutuksia 3 toimittajan kesken
 • Asiakas määrittelee itse hankittavat kokonaisuudet, jotka minikilpailuttaa. Kokonaisuus voi olla esim. kaikki hankittavat laitteet ja palvelut, yksittäinen toimitusprojekti laitteineen, tai vaikkapa tietyn käyttöjärjestelmän laitteiden hankinta
 • Kansallisen kynnysarvon (60.000 euroa) alittavissa yksittäisissä laitehankinnoissa asiakas voi kuitenkin ostaa vapaasti keneltä tahansa valitsemaltaan puitesopimustoimittajalta ilman kevennettyä kilpailutusta
 • Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi

Sitoutuminen

Kuntahankinnat arvioi aiempaa tarkemmin sopimuksen volyymin sopimuskaudella. Sitoutuminen tapahtuu lähettämällä alla oleva sitoutumislomake osoitteeseen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi . Lomakkeessa pitää ilmoittaa toimintamalli. Sitoutuneilta kysytään erikseen arvioitu hankinnan vuosivolyymi.
Sitoutumisia on mahdollista täydentää 28.8.2017 asti.

Kiinnostuneeksi listaaminen

Mikäli asiakas ei voi sitoutua, voi ilmoittautua kiinnostuneeksi. Kiinnostuneet asiakkaat ja kunkin arvioitu hankinnan vuosivolyymi ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Vain ilmoittautuminen kiinnostuneeksi antaa mahdollisuuden liittyä sopimuksen käyttäjäksi sopimuskaudella. Kiinnostuneeksi ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä alla oleva kiinnostuslomake osoitteeseen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi . Lomakkeessa pitää ilmoittaa toimintamalli ja arvioidut vuosivolyymit. Kiinnostumisilmoituksia on mahdollista lähettää 28.8.2017 asti.

HUOM! Matkapuhelinten ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimukseen ei voi aiemmin ilmoitetusta poiketen liittyä jälkikäteen lainkaan ilman etukäteen tehtyä sitoumusta tai kiinnostuslomaketta.

Hinnoittelu

Kuntahankintojen palvelumaksu on 1,5 % ostojen arvosta.

Aikataulu ja yhteystiedot

 • Ennakkoilmoitus on julkaistu 1/2017 ja markkinavuoropuhelu aloitettu
 • Asiakasryhmän työskentely alkaa 3/2017
 • Sitoumusten kerääminen ja asiakaskohtaisten volyymien arviointi käynnissä
 • Tarjouspyyntö kesäkuussa 2017
 • Sopimukset voimaan 2.11.2017
Tarjouspyynnön julkaisupäivämäärä: 06/2017
Sopimuskausi alkaa: 11/2017
Yhteyshenkilö: Tomi Holma, tomi.holma [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Tarjouspyyntö julkaistu
Sopimusryhmä: ICT