ODA-käyttöpalvelut

Sopimusnumero KLKH126

ODA -palvelun sekä UNA -lomakepalvelun järjestävät julkishallinnon toimijat ovat yhteisen puitejärjestelyn itsenäisiä, erillisiä asiakkaita. Näillä toimijoille on omat asiakaskohtaiset sopimuksensa. Puitejärjestely koostuu käyttö- ja kapasiteettipalveluista sekä ODA -palvelulle että UNA -lomakepalvelulle, kummallekin erikseen itsenäisinä palvelukokonaisuuksina yhteisin määrittelyin ja sopimusmallein.

Sopimuskausi alkaa: 27.06.2017
Sopimuskausi päättyy: 13.12.2020 + 4 optiovuotta
Toimittaja: Telia Finland Oyj
Yhteyshenkilö: Harri Ojala, harri.ojala [at] kuntahankinnat.fi
 
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT