Palvelimet, verkon laitteet, tallennus- ja varmistusratkaisut 2017 - 2021

Sopimusnumero KLKH107

Kohde

Kilpailutuksen kohteena IT-laitteet (ei palveluna) jaettuna tuotealueisiin, toimitukset koko Suomen alueelle

 • Tuotealue 1 Palvelimet; räkki-, kortti- ja tornipalvelimet, lisälaitteet, huolto ja ylläpito
 • Tuotealue 2 Verkon laitteet; verkkolaitteet, WLAN-laitteet, lisälaitteet, huolto ja ylläpito
 • Tuotealue 3 Tallennus- ja varmistusratkaisut; tallennusratkaisut ja liittyvät palvelut

Sopimuksen käyttäjäksi voi liittyä tuotealueittain.

Yhteishankinnalla tavoitellaan volyymiin perustuvia hintasäästöjä ja joustavaa toimintamallia asiakasorganisaatioiden tarpeisiin. Sopimuksen laajenemista sopimuskauden aikana on rajoitettu. 

Kaksi eri sitoutumismallia

1. Yhden toimittajan malli - sama malli kuin aikaisemmassa sopimuksessa
Valitse sitoumuksella -> ETUSIJAJÄRJESTYS

2. Kolmen toimittajan malli – asiakas hankkii tuotealueen laitteet tekemällä kevennetyn kilpailutuksen
Valitse sitoumuksella -> KEVENNETTY KILPAILUTUS

Vaihtoehto1: Etusijajärjestys

 • Asiakas käyttää tuotealuetta etusijajärjestyksen mukaisesti
 • Asiakas hankkii kaikki tuotteet kunkin palvelualueen ensimmäiseksi sijoitetulta eli 1 toimittaja vastaa tuotealueen toimituksista
 • Asiakas voi tilata toimittajalta myös muun merkkisiä laitteita kuin vertailulaitemerkki

Poikkeukset:

 • Jos asiakkaalla on perusteltu tekninen tarve laitteelle, jota ensisijaiseksi valittu ei myy, hankitaan toiseksi sijoitetulta, tai tarvittaessa kolmanneksi sijoitetulta, jos ei löydy toiseltakaan
 • Jos hankinta ylittää olennaisesti tuotealueiden rajat (esim. konvergenssilaitteet, tallennusjärjestelmä palvelinalustalla tms.), niin asiakas tekee kevennetyn kilpailutuksen kaikkien toimittajien kesken, jos tuotealueiden ensisijainen toimittaja ei ole sama
 • TÄMÄ VASTAA AIEMMAN SOPIMUKSEN TOIMINTAMALLIA: Tuotealueittain yksi toimittaja, joka myy tuotealueella useaa laitemerkkiä. Asiakas voi itse määritellä ostamansa laitemallit ja -merkit
 • • Alle kynnysarvon 60 teur laitehankintoja voi tehdä valitsemaltaan sopimustoimittajalta etusijajärjestyksestä poiketen. Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi

Etusijajärjestyksen sopimustoimittajat

 • Tuotealue 1 Palvelimet: Turun Tietokeskus Oy
 • Tuotealue 2 Verkon laitteet: Turun Tietokeskus Oy
 • Tuotealue 3 Tallennus- ja varmistusratkaisut: Dustin Finland Oy

Vaihtoehto 2: Kevennetty kilpailutus

 • Asiakas käyttää tuotealuetta kevennettyjen kilpailutusten perusteella
 • Tuotealueittain 3 toimittajaa
 • Asiakas määrittelee hankittavat kokonaisuudet ja tekee kevennetyt kilpailutukset näiden 3 toimittajan kesken
 • Kaikki tuotealueen hankinnat kevennetyllä kilpailutuksella
 • Kilpailutettavat kokonaisuudet määrittelee asiakas, kokonaisuus voi olla esim. yksittäinen projekti, tuotealueen kaikki hankinnat, tuotealueen sisäinen osakokonaisuus, yhtä rakennuskokonaisuutta koskeva hankinta tai esim. tietyn valmistajan laitteiden hankinta
 • Alle kynnysarvon 60 teur hankintoja voi tehdä ilman kevennettyjä kilpailutusta. Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi

Kevennetyn kilpailutuksen sopimustoimittajat

 • Cygate Oy
 • Dustin Finland Oy
 • Turun Tietokeskus Oy

Sitoutuminen

Kuntahankinnat arvioi aiempaa tarkemmin sopimuksen volyymin sopimuskaudella. Sitoutuminen tapahtuu lähettämällä alla oleva sitoutumislomake osoitteeseen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi . Lomakkeessa pitää ilmoittaa sitoutumismalli, tuotealueet ja tuotealueiden arvioitu vuosivolyymi.

Hinnoittelu

Kuntahankintojen palvelumaksu sama kuin edellisessä sopimuksessa, 1,5 % ostojen arvosta.

Sopimuskausi alkaa: 18.04.2017
Sopimuskausi päättyy: 17.04.2021
Toimittaja: Useita
Yhteyshenkilö: Tapio Koivisto, tapio.koivisto [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT