Projektisalkun hallintaratkaisu kuntasektorille 2012 - 2016 (2020)

Sopimusnumero KLKH054

Kohde

Kuntahallinnon yhteinen projektisalkun hallintaratkaisu, joka palvelee kuntia ja niiden hallinnonalojen organisaatioita omille vastuualueilleen kuuluvien hankesalkkujen hallinnassa.

Järjestelmän pääominaisuuksina:

1. Salkunhallinta
2. Projektinhallinta
3. Resurssien hallinta
4. Työajanseuranta

Järjestelmää käytetään selaimilla toimivilla käyttöliittymillä eikä se vaadi
päätelaitekohtaisia asennuksia.

Asiakkaan valinnan mukaan asennus asiakaskohtaiseen instanssiin tai käyttöönotto yhteisestä instanssista.

Hyödyt

  • Asiakastarpeen mukaan kehittyvä järjestelmä, jonka omistajana Kuntaliitto
  • Asiakkaiden käytössä Kuntaliiton nimeämä palvelupäällikkö
  • Asiakkaiden edustajista nimetty ohjausryhmä, jonka tehtävänä on päättää muutoksista, kehittämisestä ja seurata palvelutason toteutumista

Hinnoittelu

Käyttöönottomaksu kertaveloituksella. Palvelun käyttö organisaation käyttäjämäärän mukaisesti kuukausiveloituksella. Katselukäyttäjiä voi olla määrittelemätön määrä ilman veloitusta.
 
Hinnat tarkistetaan 24 kuukauden välein ylös tai alaspäin ja hinnanmuutosten tulee perustua kustannusten kehitykseen. Toistuvaismaksujen korotus ei kuitenkaan voi ylittää 2 prosenttia kalenterivuosittain.

Sopimuskausi ja yhteystiedot

Sopimuskausi alkaa: 22.10.2012
Sopimuskausi päättyy: 24.10.2020 sis. 4 optiovuotta
Toimittaja: Digitalist Finland Oy
Yhteyshenkilö: Maria Saari, maria.saari [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT