Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmä sisältäen turvapuhelimet 2015 - 2019

Sopimusnumero KLKH089

Kohde

Sopimuksen kohteena on turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmä, joka pitää sisällään Tilaajalle valinnaisina vaihtoehtoina seuraavat järjestelmävaihtoehdot:

  • Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmän asennettavaksi Asiakkaan omaan konesaliin
  • Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmän sisältäen Toimittajan tarjoaman palvelintilan
  • Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmä SaaS-palveluna

Kaikkiin edellä mainittuihin vaihtoehtoihin sisältyy järjestelmän käyttöönotto, tekninen tuki, ylläpito ja Tilaajan henkilökunnan koulutus. Lisäksi sopimuksen kautta on hankittavissa järjestelmän kanssa yhteensopivat erilaisiin turvapuhelinasiakastarpeisiin soveltuvat turvapuhelinlaitteet ja turvapuhelinlaitteisiin liitettävät lisävarusteet, kuten palo-, häkä-, hella- ja ovihälyttimet. Toimittaja vastaa laitteiden sopimuskauden aikaisesta huollosta, korjauksesta tai tarvittaessa laitteiden vaihdosta.

Turvapuhelinlaitteet toimitetaan Tilaajan valinnan mukaan joko turvapuhelinasiakkaalle asennettuna tai Tilaajan osoittamaan toimipisteeseen. Toimitustavasta riippuen turvapuhelinlaitetoimitukseen sisältyy kotihoidon työntekijöiden tai turvapuhelinasiakkaiden opastus. Palveluun sisältyy myös laitteiden nouto turvapuhelinasiakkailta tai Tilaajalta palvelun päätyttyä. Tilaaja vastaa itse hälytysten vastaanotosta, pois lukien mahdolliset erityisjärjestelyjä vaativat poikkeustilanteet.

Hyödyt

  • Nopeasti ja helposti käyttöönotettavissa, ei omaa kilpailutusta
  • Järjestelmän hankinta mahdollista myös ilman investointeja
  • Kilpailukykyiset kuukausveloitteiset turvapuhelinlaitehinnat elinkaaren kattavalla palvelulla
  • Mahdollista integroida asiakkaan omiin järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään

Sopimuskausi ja yhteystiedot

Puitesopimus on voimassa määräaikaisena 4 vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa enintään 4 vuotta.

Sopimuskausi alkaa: 25.03.2015
Sopimuskausi päättyy: 24.03.2019 + 4 optiovuotta
Toimittaja: Tunstall Oy
Yhteyshenkilö: Maria Saari, maria.saari [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT