Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu - Virtuaaliset hoivaratkaisut 2016 -

Sopimusnumero KLKH109

Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisulla tarkoitetaan videoneuvotteluteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. 

Tavoite ja hyödyt

 • Kilpailukykyiset hinnat ja kustannustehokas palvelu
 • Asiakastarpeiden mukainen puitesopimus
 • Yhtenäinen ratkaisu kuntakentän erilaisiin käyttötarpeisiin - ei tarvetta erilliskilpailutuksille
 • Ratkaisujen yhteentoimivuus kunnallisten organisaatioiden kesken
 • Nykyteknologiasta apua prosessien tehostamiseen sekä kustannuspaineisiin

Hankinnan kohde

Virtuaalinen hoivaratkaisu on videoasiointitekniikan välityksellä toteutettavaa virtuaalista hoivapalvelua kotona asuville loppukäyttäjille.

Ratkaisun keskeisenä tavoitteena on:

 • Tukea loppukäyttäjien kotona selviytymistä mahdollistamalla kuva-, puhe- ja erilaisten materiaalien esitys video-yhteyden avulla
 • Mahdollistaa loppukäyttäjän hoitosuunnitelman mukaiset sekä hälytysluonteiset etähoitokäynnit (ratkaisu ei korvaa esimerkiksi turvapuhelimia)
 • Mahdollistaa virikkeellisen sisällön tuotannon
 • Mahdollistaa loppukäyttäjän yhteys omaisiin ja ystäviin

Virtuaalisessa hoivaratkaisussa Asiakkaan hoitohenkilökunta voi oman käyttöliittymänsä avulla olla yhteydessä loppukäyttäjään, loppukäyttäjän omaisiin sekä tarvittaessa lääkärikonsultaatioon tai muuhun ulkopuoliseen tahoon. Edellä mainitut tahot voidaan kaikki yhdistää samanaikaisesti osaksi hoivakäyntiä

Hankinnan kohteeseen liittyvinä lisäpalveluina

 • Asiakkaan omiin järjestelmiin tarvittavat integraatioratkaisut
 • Tekninen asiantuntijatyö ja toimintaprosessien kehittämiseen liittyvä asiantuntijatyö
 • Laajennetut tukipalveluajat

Asiakkaat

Katso video ja lue juttu Lahden kaupungin kokemuksista ratkaisun käyttäjänä »

Aikataulu ja yhteystiedot

Sopimuskausi alkaa: 03.03.2016
Sopimuskausi päättyy: 02.03.2024 sis. 4 optiovuotta
Toimittaja: VideoVisit Oy
Yhteyshenkilö: Maria Saari, maria.saari [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT