Kilpailutukset

Sivun taulukoista löydät kohteet, joista on julkaistu tarjouspyyntö sekä käynnissä olevat ja mahdolliset tulevat kilpailutukset. Mahdolliset tulevat kilpailutukset tarkoittavat kohteita, jotka ovat jatkoselvityksessä.

Oikeuskäytännön uusien linjausten vuoksi yhteishankintayksiköiden on ilmoitettava tarkemmin hankinnan laajuus puitesopimuskauden aikana. Hyvä hintataso, laadukkaat tuotteet sekä tehokas sopimushallinta taataan parhaiten silloin, kun asiakkaat sitoutuvat kilpailutuksiin jo ennen tarjouspyynnön julkaisua.

Liittymislomakkeessa (aikaisemmin sitoumuslomake) suositeltavin vaihtoehto on ilman muuta "Sitoutuminen". Mikäli organisaatiolla ei ole vielä valmiuksia antaa lopullista sitoutumistaan, voi ilmaista mahdollisen kiinnostuksensa yhteishankintaan rastittamalla kohdan "Kiinnostuksen ilmaus". Molemmissa tapauksissa organisaation on annettava tieto hankinnan euromääräisestä arvosta. Sitoutumisen kannattaa aina tarkistaa kyseisen kilpailutuksen tarkemmasta kuvauksesta ja tarvittaessa olla yhteydessä yhteishankinnasta vastaavaan asiantuntijaan.

Uusi käytäntö ei koske ennen 09/2017 solmittuja puitesopimuksia.

Klikkaa kilpailutuksen nimestä ja lataa kilpailutuskohtainen sitoumuslomake. Tarvittavat sopimusliitteet voit ladata tästä:

Ennakkositoutumisesta on asiakkaalle se hyöty, että asiakas voi halutessaan osallistua tarjouspyynnön laadintaan sekä sopimushallintaan. Näin voimme ottaa sitoutuneiden asiakkaiden tarpeet ja odotukset huomioon kilpailutuksessa sekä sopimuskauden aikana. Kolmantena ennakkositoutumisen etuna on se, että asiakas varmistaa paikkansa puitesopimuksen käyttäjänä.

Arvostamme myös asiakkaidemme aktiivisuutta, jotta pystymme vastaamaan oikeilla tuotteilla ja parhailla palveluilla ajankohtaisiin tarpeisiin. Kun haluat ehdottaa meille yhteishankintakohdetta, lähetä sähköpostia osoitteella info [at] kuntahankinnat.fi.

Lataa kilpailutuskalenteri