Asumispalvelut: Kalajoki 2014 - 2018

Sopimusnumero KLKH071

Kohde

KL-Kuntahankinnat kilpailutti loppuvuodesta 2013 Kalajoen kaupungille mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja kotona asumista tukevat palvelut paikallisena ratkaisuna. Kilpailutuksen pohjalta syntyi puitesopimus, jossa palveluntuottajina on pääasiassa alueellisia pienyrittäjiä, mutta myös valtakunnallisia yrityksiä.

Kilpailutuksen tavoitteena oli mm. uudistaa Kalajoen kaupungin mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista tukevaa prosessia ja palvelukuvauksen laatutason määrittelyssä keskeiseen asemaan nousi kuntoutujan kuntoutumisen prosessi ja kuntoutujan eteneminen kuntoutumisen polullaan kohti itsenäistä asumista.

Hankinta oli jaettu viiteen osa-alueeseen käsittäen ympärivuorokautisen palveluasumisen, palveluasumisen sekä tukiasumisen kaksi muotoa ja kotona asumista tukevat palvelut. Kullekin osa-alueelle valittiin 4-6 palveluntuottajaa, Kalajoen arvioidun tarpeen mukaisesti.

Sopimuskauden aikainen yhteistyö ja sopimuksen sekä palvelutuotannon valvonta määriteltiin prosessissa selkeällä vastuujaolla ja palvelutuottajayhteistyön vuosikellon visualisoinnilla ja sisällön määrittelyllä. Myös varsinaisessa sopimuksessa tarkennettiin kunnan ja palveluntuottajien välisen yhteistyön toimintatapoja.

Sopimuskausi ja yhteystiedot

Sopimuskausi alkaa: 01.02.2014
Sopimuskausi päättyy: 31.01.2018 + 3 optiovuotta
Toimittaja: Useita (9)
Yhteyshenkilö: Antti Tuukkanen, antti.tuukkanen [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: Sote