Asumispalvelut: POSA, Kankaanpää 2014 - 2017

Sopimusnumero KLKH069

Kohde

KL-Kuntahankinnat kilpailutti loppuvuodesta 2013 Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle (PoSa) mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vaikeavammaisten jakehitysvammaisten asumispalvelut yhteisellä kilpailutuksella. PoSa on liikelaitoskuntayhtymä, joka tuottaa jäsenkunnilleen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän jäseniä ovat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen.

Kilpailutuksen pohjalta syntyi puitesopimus, jossa palveluntuottajina on alueellisia pienyrittäjiä sekä valtakunnallisia yrityksiä. hankinta oli jaettu kolmeen osa-alueeseen asiakasryhmittäin.Osa-alueet oli jaettu vielä kahteen - kolmeen eritasoiseen asumisen muotoon asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti. Tarjoajat valitsivat mille osa-alueille tarjouksen jättivät. Osa-alueiden sisälle, eri tasoille, oli kuitenkin tarjottava jokaista tasoa ko. asiakasryhmälle. Palvelutuottajiksi valittiin kaikki kelpoisuusehdot täyttäneet sekä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneet 13 palveluntuottajat.

Sopimuskausi ja yhteystiedot

Sopimuskausi alkaa: 01.01.2014
Sopimuskausi päättyy: 31.12.2017
Toimittaja: Useita (13)
Yhteyshenkilö: Antti Tuukkanen, antti.tuukkanen [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: Sote