Apotti-potilastietojärjestelmä HUS-alue (hankintarenkaan jäsenyys)

Sopimusnumero KLKH059

Kohde

Apotti-hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut limittyvät toisiinsa etenkin vanhustenhuollossa, päihde-, mielenterveys- ja vammaispalveluissa sekä kehitysvammahuollossa. Nykyiset asiakas- ja potilasjärjestelmät tukevat huonosti toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän vuoksi hankkeen yhtenä osana on kansainvälisesti korkeatasoisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinta ja käyttöönotto.

Koska kyseessä on ensisijaisesti toiminnanmuutoshanke, oshjausryhmän asettamat tavoitteet hankkeelle ja sitä kautta hankintarenkaalle ovat seuraavat:

  • Yhtenäiset toimintatavat
  • Kustannustehokas ja laadukas toiminta
  • Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen
  • Asiakaslähtöinen toiminta
  • Tyytyväiset käyttäjät
  • Uudet innovatiiviset toimintatavat

Apotin hankintarenkaassa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.

Lisätietoja

Apotti-hankkeen löydätte osoitteesta: http://www.hel.fi/hki/apotti/fi/Etusivu

Aikataulu ja yhteystiedot

Sopimuskausi alkaa: 21.04.2016
Sopimuskausi päättyy: Toistaiseksi voimassa
Toimittaja: Epic Systems
Yhteyshenkilö: Raili Hilakari, raili.hilakari [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT