Terveydenhuollon sijaispalvelut

Sopimusnumero KLKH133

Kohde

Sopimuksen kohteena on palvelu, jolla Asiakas voi hankkia lääkäriresurssia omaan toimintaansa tarpeen mukaan. Puitesopimukseen valitaan useampi sopimustoimittaja.

Lääkärit toimivat Asiakkaiden toimipisteissä.  Puitesopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat ammattiryhmät:

 • Lääketieteen kandit
 • Lääketieteen lisensiaatit
 • Yleislääketieteen erikoislääkärit
 • Työterveyshuollon erikoislääkärit
 • Muiden erikoisalojen erikoislääkärit
 • Hammaslääkärit

Hyödyt

Sopimuksen myötä saat useamman kilpailutetun hankintakanavan eri alojen lääkäreille sekä hankintayksikön sekä sen asiakkaiden yhdessä miettimät sopimusehdot. Sopimuksesta on mahdollisuus ottaa eripituisia sijaisuuksia asiakkaiden tarpeen mukaan.

Miksi sitoutua ennalta mukaan hankintaan?

 • Myöhemmin liittyvien tulee tehdä kevennetty kilpailutus. Sitoutuneiden asiakkaiden tarpeet kilpailutetaan samalla kertaa puitesopimuksen kilpailutuksen yhteydessä.
 • Hankintaan jo tarjouspyynnön laadintavaiheessa sitoutuneilla Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön/vaatimuksiin muita vahvemmin.3. Puitesopimuksen käytön varmistaminen

  • Kuntahankinnat joutuu rajoittamaan uuden hankintalain myötä sopimuskauden aikana puitesopimukseen jälkikäteen liittymistä.
  • Kuntahankinnat ilmoittaa tarjouspyynnössä puitesopimuksen euromääräisen maksimivolyymin. Kun puitesopimus saavuttaa ilmoitetun volyymin, ei puitesopimukselle voi liittyä enää uusia Asiakkaita

Aikataulu ja yhteystiedot

Puitesopimus solmitaan 4 vuodeksi

Valmistelu 2-8/2017

 • Asiakastarpeiden kartoitus
 • Sitoumusten kerääminen asiakkailta
 • Markkinavuoropuhelu tarjoajien kanssa
 • Tarjouspyyntöluonnoksen laadinta
 • Tarjouspyynnön kommentointi asiakaskunnalla
 • Tarjouspyyntömateriaalien viimeistely

Tarjoukset 9-10/2017

 • Hankintailmoituksen julkaisu
 • Tarjousten vertailu
 • Hankintapäätös

Sopimus 12/2017

 • Sopimusneuvottelut ja sopimuksen allekirjoitus
 • Sopimuskausi 1.1.2018 – 31.12.2021
 • Asiakasmateriaalien laadinta ja vienti Eksaittiin

 

Tarjouspyynnön julkaisupäivämäärä: 09/2017
Sopimuskausi alkaa: 01/2018
Yhteyshenkilö: Kimmo Vuorela, kimmo.vuorela [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Kilpailutusta valmistellaan
Sopimusryhmä: Sote