Kalusteet

Sopimusnumero KLKH136

Liittyminen kilpailutukseen 1.12.2017 mennessä

Kohde

 • Kuntahankinnat kilpailuttaa uutta kalusteiden puitesopimusta. Sopimuksen esittely perustuu valmisteluvaiheen tietoihin ja voi tarkentua asiakkaiden ja toimittajien kanssa käytävien kommentointikierrosten myötä.
 • Uusi puitesopimus jaetaan useaan osa-alueeseen, joihin kuhunkin valitaan useampi toimittaja. Alustavasti suunnitellut osa-alueet ovat: Toimistokalusteet, koulukalusteet, hoivakalusteet ja päiväkotikalusteet.
 • Kuhunkin osa-alueeseen tulee kaksi toimintamallia, joista asiakas valitsee sitoutuessaan joko etusijajärjestys-mallin tai kevennetty kilpailutus-mallin.
 • Etusijajärjestys-mallissa osa-alueeseen valitaan kolme toimittajaa, joilta ostetaan lähtökohtaisesti tarjousvertailun mukaisessa etusijajärjestyksessä.
 • Kevennettyjen kilpailutusten mallissa kuhunkin osa-alueeseen valitaan myös kolme tai useampi toimittaja. Tässä mallissa asetetaan kevennettyjen kilpailutusten alarajat. Asiakkailla on valittavissa kolme alarajaa: 30 000 euroa, 60 000 euroa, 100 000 euroa tai 150 000 euroa. 
 • Asiakkaan valitseman arvon alittavat hankinnat tehdään etusijajärjestyksen perusteella. Valitun arvon ylittävät kertatilaukset asiakas kilpailuttaa puitesopimustoimittajien kesken.

Hyödyt

Uudella kilpailutuksella tavoitellaan asiakkaille valinnanvaraa niin tuotealueen kuin toimittajavalinnankin suhteen. Lisäksi kevennettyjen kilpailutusten mallilla pyritään saamaan asiakkaille entistä paremmat hinnat isoissa projekteissa.

Hinnoittelu

 • Etusijajärjestys-mallissa hinnoittelu perustuu tarjouskilpailussa annettuihin hintoihin tai alennusprosentteihin. Hintoja tarkastetaan vuosittain.
 • Kevennettyjen kilpailutusten mallissa isojen kertatilausten hinnoittelu perustuu tarjoajien antamiin projektikohtaisiin tarjouksiin ja pienemmissä tilauksissa tarjouskilpailussa annettuihin hintoihin tai alennusprosentteihin.

Palvelumaksu

 • Kuntahankintojen palvelumaksu on 2 % ostojen arvosta ja se laskutetaan Toimittajalta.
 • Ennen hankintailmoituksen julkaisua sitoutuneet asiakkaat saavat Kuntahankinnoilta palvelumaksuhyvitystä 1 %. Palvelumaksuhyvitys maksetaan kerran vuodessa.

Toimitusehto ja -aika

 • Toimitusehto on toimitettuna perillä asiakkaan nimeämässä paikassa sisään kannettuna, paikoilleen asennettuina, säädettynä sekä pakkausjätteet poisvietyinä ja asianmukaisesti kierrätettyinä. Toimitukseen kuuluu käytön opastus.
 • Toimitus tapahtuu yksilöidystä tilauksesta laskettuna 21 työpäivän kuluttua. Toimitusaika koskee kaikkia Toimittajan toimittamia tuotteita.

Avoimet kysymykset 

 • Jako osa-alueisiin riippuu sitoutuneiden asiakkaiden valitsemista osa-alueista.
 • Hinnoittelumalli: Julkiseen hinnastoon perustuva alennus vai muu malli?
 • Otetaanko rinnakkaiset etusijajärjestys ja kevennettyjen kilpailutusten mallit, vai riittääkö vain kevennettyjen kilpailutusten malli? Lopullisen mallin valinta riippuu sitoutuneiden asiakkaiden valinnoista.
 • Hinnanmuutokset: Voidaanko sitoa johonkin indeksiin?
 • Hinnanmuutosten laajuus: Koskevat koko Toimittajan mallistoa ja tuotteita, miten välitystuotteet?
 • Sopimuksen sitovuus välitystuotteiden osalta: Voidaanko kaikki välitystuotteet tarjota vain optiona, jolloin asiakas ei ole velvoitettu ostamaan niitä Toimittajalta?
 • Tarjousten vertailu: Halvin hinta vai laatuvertailu asiakastyöryhmän kanssa kalustetestauksella?
 • Vertailussa käytettävän tuotekorin laajuus  
 • Käytettyjen-/kierrätyskalusteiden huomioiminen
 • Voidaanko soveltaa kalusteiden GPP-kriteereitä tai Pohjoismaisen ympäristömerkin kriteereitä? 
Tarjouspyynnön julkaisupäivämäärä: 12/2017
Sopimuskausi alkaa: 04/2018
Yhteyshenkilö: Antti Tuukkanen, antti.tuukkanen [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Kilpailutusta valmistellaan
Sopimusryhmä: Tavarat ja palvelut