Kirjastojen kirjallisuus

Sopimusnumero KLKH105

Kohde

Kilpailutuksen kohteena on kirjallisuus kunnallisten kirjastojen käyttöön.

Oheispalvelut:

 • tilaamista helpottavat palvelut, tiedotus ajantasaisesta valikoimasta
 • tilaaminen kirjastojärjestelmän avulla
 • kansikuvapalvelu (Toimittaja välittää käyttöoikeudelliset linkit kustantajilta saataviin kansikuviin ja esittelyteksteihin, joita tilaaja voi käyttää ilman eri korvausta kirjastojärjestelmässään ja verkkosivuillaan)
 • kirjojen muovitus

Hyödyt

Yhteishankinnalla tavoitellaan prosessisäästöjä, volyymiin perustuvia hintasäästöjä ja joustavaa toimintamallia.

Kaksi eri toimintamallia

1. Yhden toimittajan malli - kirjasto tilaa aineiston yhdeltä toimittajalta, sama malli kuin aikaisemmassa sopimuksessa
Valitse sitoumuksella -> ETUSIJAJÄRJESTYS

 • Asiakas käyttää sopimusta etusijajärjestyksen mukaisesti eli ostaa ensimmäiseksi sijoitetulta toimittajalta.
 • Kansallisen kynnysarvon (60.000 euroa) alittavissa yksittäisissä laitehankinnoissa asiakas voi halutessaan kuitenkin ostaa vapaasti keneltä tahansa puitesopimustoimittajalta.

2. Useamman toimittajan malli – asiakas hankkii laitteet tekemällä kevennetyn kilpailutuksen
Valitse sitoumuksella -> HANKINTA USEALTA TOIMITTAJALTA

 • Valitaan useampi kuin yksi puitesopimustoimittaja
 • Asiakas käyttää sopimusta tekemällä kevennetyn kilpailutuksen tai useita kevennettyjä kilpailutuksia toimittajan kesken
 • Asiakas määrittelee itse hankittavat kokonaisuudet, jotka minikilpailuttaa. Kokonaisuus voi olla esim. kaikki hankittavat kirjat tietyllä ajanjaksolla, yksittäinen ennakkotilauserä, tai yksittäinen kirja erikseen.
 • Kansallisen kynnysarvon (60.000 euroa) alittavissa yksittäisissä hankinnoissa asiakas voi kuitenkin ostaa vapaasti keneltä tahansa valitsemaltaan puitesopimustoimittajalta ilman kevennettyä kilpailutusta
 • Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi

Sitoutuminen

Kuntahankinnat arvioi aiempaa tarkemmin sopimuksen volyymin sopimuskaudella ja sopimuksen laajenemista sopimuskauden aikana rajoitetaan, joten asiakkaiden sitoutuminen ennen tarjouspyynnön julkaisua on tärkeää.

Sitoutuminen tapahtuu lähettämällä alla oleva sitoutumislomake osoitteeseen sitoumukset [at] kuntahankinnat.fi. Lomakkeessa pitää ilmoittaa toimintamalli. Sitoutuneilta kysytään erikseen arvioitu hankinnan vuosivolyymi.

Kiinnostuneeksi listaaminen

Mikäli asiakas ei voi sitoutua, voi ilmoittautua kiinnostuneeksi. Kiinnostuneet asiakkaat ja niiden arvioitu hankinnan vuosivolyymi ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Sopimukselle määritellään maksimivolyymi, jonka jälkeen sopimukselle ei voi enää liittyä sopimuskauden aikana. Kiinnostuneeksi listautuminen ei siis takaa mahdollisuutta liittyä sopimukseen sopimuskauden aikana.

Hinnoittelu

Kuntahankintojen palvelumaksu on 0,5 % ostojen arvosta.

Aikataulu ja yhteystiedot

 • Ennakkoilmoitus on julkaistu 12/2016 ja markkinavuoropuhelu aloitettu
 • Sitoumusten kerääminen ja asiakaskohtaisten volyymien arviointi käynnissä 06/2017
Tarjouspyynnön julkaisupäivämäärä: 08/2017
Sopimuskausi alkaa: 10/2017
Yhteyshenkilö: Tomi Holma, tomi.holma [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Kilpailutusta valmistellaan
Sopimusryhmä: Tavarat ja palvelut