Lehtitilaukset 2019 -

Sopimusnumero KLKH144

Kohde

Kilpailutus ja sopimus tulee sisältämään seuraavat osa-alueet:

 1. Kotimaiset ammatti- ja aikakausilehdet
 2. Ulkomaiset ammatti- ja aikakausilehdet
 3. Kotimaiset sanomalehdet
 4. Ulkomaiset sanomalehdet
 5. Lääketieteelliset julkaisut

Miksi kannattaa liittyä ennakkkoon

 1. Sitoutumalla hankintaan, pääsee varmasti mukaan yhteishankintaan. Kiinnostuneita voidaan joutua karsimaan ennen tarjouspyynnön julkaisua.
 2. Hankintaan jo tarjouspyynnön laadintavaiheessa sitoutuneilla Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön/vaatimuksiin muita vahvemmin.
 3. Puitesopimuksen käytön varmistaminen
 • Kuntahankinnat joutuu rajoittamaan uuden hankintalain myötä sopimuskauden aikana puitesopimukseen jälkikäteen liittymistä
 • Kuntahankinnat ilmoittaa tarjouspyynnössä puitesopimuksen euromääräisen maksimivolyymin.
 • Kun puitesopimus saavuttaa ilmoitetun volyymin, ei puitesopimukselle voi liittyä enää uusia Asiakkaita

Taustaa

 • Syy uuteen kilpailutukseen on se, että nykyinen sopimus LM Tietopalveluiden kanssa on väliaikainen ja MAO:n ratkaisun mukaan se on kilpailutettava uudelleen.
 • Uudessa sopimuksessa pyrimme erityisesti parantamaan palveluntoimittajaan liittyvää sanktiointia ja reklamaatioden käsittelyä
 • Tehostamme palveluntuottajan laadunvalvontaa
 • Ennakkoilmoitus Hilmassa on julkaistu 11/2017
 • Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus:
  • Hinta, painoarvo 70 – 80 %, laatu 20 – 30 %
  • kateprosenttimalli eli toimittaja hinnoittelee oman katteensa kustantajalle maksamansa ostohinnan päälle
  • Vaihtoehtoinen malli on alennusprosentteihin perustuva malli, mikäli hinta josta alennus lasketaan, on läpinäkyvästi yksilöitävissä
 • Hintavertailuun otetaan mukaan lehtiä sen mukaisesti, kun niitä on edellisenä sopimuskautena tilattu.
 • Valikoiman kokonaislaajuus tulee olla vähintään 10 000 tuotetta
 • Sopimuksen ulkopuolelta voi hankkia pieniä määriä lehtiä
 • Valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa solmitaan 4 vuotinen puitesopimus. Lääketieteellisten julkaisujen osalta on mahdollista valita myös useampi toimittaja
 • Lehtiä tilataan toimittajan sähköisen tilausjärjestelmän kautta
 • reklamaatiot hoidetaan sähköisesti tilausjärjestelmän kautta, asiakkaan tulee voida seurata järjestelmästä reklamaatioprosessin eri vaiheita ja saada kuittaus valmiiksi hoidetusta asiasta
 • Poikkeuksellisesti tilauksia voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse välittäjän asiakaspalvelusta
  • Vuositilaukset tehdään syksyllä, esim. kirjastot
  • Lisä- ja täydennystilauksia voi tehdä kauden aikana
 • Tarjottujen tuotteiden hintojen tulee sisältää kaikki kustannukset, myös toimituskustannukset. Hinnoitteluun rakennetaan malli, jolla pyritään estämään hintojen nousua

Aikataulu ja yhteystiedot

Liittymistä toivotaan 30.4.2018 mennessä

Valmistelu 11/2017 – 04/2018

 • Asiakastarpeiden kartoitus, voidaan osittain hyödyntää olemassa olevia tietoja
 • Sitoumusten kerääminen asiakkailta
 • Markkinavuoropuhelu tarjoajien kanssa
 • Tarjouspyyntöluonnoksen laadinta
 • Tarjouspyynnön kommentointi (asiakas, toimittajat)
 • Tarjouspyyntömateriaalien viimeistely

Tarjouspyyntö ja tarjoukset 04-05/2018

 • Hankintailmoituksen / tarjouspyynnön julkaisu
 • Tarjousten vertailu
 • Hankintapäätös 06/2018

Sopimus 07/2018

 • Sopimusneuvottelut ja sopimuksen allekirjoitus
 • Arvioitu sopimuskausi 1.9.2018 – 31.12.2022
 • Asiakasmateriaalien laadinta ja vienti Eksaittiin
Tarjouspyynnön julkaisupäivämäärä: 04/2018
Sopimuskausi alkaa: 09/2018
Yhteyshenkilö: Marja-Leena Virta, marja-leena.virta [at] kuntahankinnat.fi
Tila: Kilpailutusta valmistellaan
Sopimusryhmä: Tavarat ja palvelut