Suomen Kuntaliitto ry:n omistama KL-Kuntahankinnat Oy yhdistyy valtion omistamaan Hansel Oy:öön. Kuntaliiton valtuuskunta on päättänyt asiasta 24.5.2018. Yhdistymisen toteuttaminen edellyttää Hansel-lain muuttamista ja eduskunnan suostumusta järjestelyyn. Kunnille ja tuleville maakunnille tullaan avaamaan mahdollisuus hyödyntää Hanselin palveluita, jolloin järjestelyssä syntyy koko julkista hankintatoimintaa palveleva uudistunut yhteishankintayksikkö Hansel Oy. Yhdistymisen lopullinen aikataulu on vielä avoinna.

Julkaisemme tällä verkkosivulla kootusti yhdistymiseen liittyviä tiedotteita, tapahtumia sekä yleisimpiä esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia.

Mediatiedote yhdistymisestä »

Mediakontakti on toimitusjohtaja Raili Hilakari, raili.hilakari (at) kuntahankinnat.fi, puhelin 050 544 7262.

Yhdistymisestä usein kysyttyä

Mitä yhdistyminen käytännössä tarkoittaa? Lakkaako KL-Kuntahankinnat olemasta? Milloin?

Yhdistymisen jälkeen yhtiön omistajina ovat valtio ja Suomen Kuntaliitto ry. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Hansel-lain muutosta sekä eduskunnan suostumusta. Lakimuutoksen ja eduskuntakäsittelyn aikataulu vaikuttaa keskeisesti yhdistymisen kokonaisaikatauluun. Yhteishankintayksikön nimi on Hansel Oy.

Miksi yhdistyminen tehdään?

Hankintatoimen strateginen johtaminen ja hankintaosaamisen parantaminen ovat tällä hetkellä voimakkaasti esillä. Hankintojen organisoinnin ja päätöksenteon tueksi tarvitaan yhä tarkempaa tietoa siitä, miten veroeuroja käytetään. Näiden asioiden edistäminen on ollut keskeinen syy yhteisen yhteishankintayksikön perustamiselle.

Muutoksen myötä kahden yhtiön osaajat pääsevät yhdistämään sopimusvolyyminsä, kokemuksensa, ja kehittämään yhdessä vakioituja toimintatapoja entistäkin paremmiksi. Avainsanoja kehittämistyössä ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja automaatio. Ammattimaisesti hoidettu hankintatoimi edellyttää tuoteosaamisen ja hinnoittelun lisäksi hankintalainsäädännön, asiakastarpeiden ja markkinan syvällistä tuntemusta. Yhteishankintayksikön tekemissä kilpailutuksissa kiinnitetään huomiota myös muun muassa hankintojen vastuullisuuteen sekä innovatiivisuuden edistämiseen.

Kuntien ja valtion hankintoja tehdään vuodessa noin 35 miljardilla eurolla, ja yhdistyneen Hanselin osuudeksi tästä arvioidaan noin kolme miljardia. Yhteishankintojen säästöpotentiaalin on arvioitu olevan jopa yli 20 prosenttia.

Mikä muuttuu?

Kuntasektorin asiakkaat ja tulevat maakunnat pääsevät yhdessä valtionhallinnon organisaatioiden kanssa hyödyntämään Hanselin puitesopimuksia, asiantuntijapalveluita sekä kehittämään yhtiötä. Yhdistyminen mahdollistaa myös hankintoihin liittyvien prosessien ja työvälineiden nopeamman digitalisoinnin, mikä sujuvoittaa ja tehostaa toimintaa sekä hankintayksiköissä että toimittajayrityksissä. Päätöksentekijät saavat käyttöönsä hankintalinjauksiinsa lisääntyvästi myös hankintadataa.

Entä, jos maakuntia ei tule?

Maakuntien perustaminen ei vaikuta yhdistymiseen.

Miten kuntien ääni kuuluu Hanselissa?

Kuntaliiton omistuksen kautta kunnat pääsevät vaikuttamaan Hanselin toiminnan kehittämiseen sekä alueellisen yhteistyön rakentamiseen. Suomen Kuntaliitto ry omistaa yhdistymisen jälkeen Hanselista 35 prosenttia, ja se nimeää yhtiön viisijäseniseen hallitukseen 2 henkilöä.

Kutsumme nykyiset asiakkaamme mukaan kehittämään Hanselia kuuntelemalla ja kartoittamalla heidän tarpeitaan.

Onko kunnan pakko käyttää Hanselin palveluja?

Kuntaorganisaatiot päättävät edelleen itse hankinnoistaan. Käyttövelvoitetta Hanselin puitesopimuksiin tai muihin palveluihin ei tule.  Tutkitusti suurimmat tehokkuushyödyt ja säästöt laatutekijöiden ohella saavutetaan hankkimalla keskitetysti sellaisia tuotteita ja palveluita, joita ostetaan paljon, ja jotka ovat vakioitavissa.

Tuleeko Hanselista monopoli?

Yhteishankintayksikkö Hansel edistää omissa hankinnoissaan monin keinoin markkinoiden toimivuutta. Yhteishankintoja voidaan esimerkiksi jakaa alueellisesti tai useammille tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi mahdollisimman paljon. Kuntasektorilla säilyy edelleen organisaatioiden omat hankintayksiköt ja niiden muodostamat yhteishankintayksiöt sekä hankintarenkaat.

Yhdistymisellä on saavutettavissa huomattavia hallinnollisia säästöjä ja varmuutta, kun puitesopimukset jatkossa kilpailutetaan aina samalla tavalla. Tällä helpotetaan toimittajayritysten osallistumista tarjouskilpailuihin, kun käytössä ovat vakiintuneet toimintatavat ja järjestelmät.

Mikä on suhde paikalliseen/alueelliseen hankintaan?

Yhteishankintayksiköillä on velvollisuus huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja paikallinen hankinta tulee saamaan lisää tilaa. Yhteishankinnoissa tullaan keskittymään sellaisiin hankintoihin, joissa ei pääsääntöisesti ole paikallista tarjontaa.

Mitä tapahtuu nykyisille sopimuksille?

Yhdistyminen ei vaikuta Hanselin ja KL-Kuntahankintojen nykyisiin puitesopimuksiin ja palvelumaksuihin, vaan sopimuskaudet jatkuvat pääosin sovitulla tavalla niiden päättymiseen saakka. Tiedotamme mahdollisista poikkeuksista sopimuskohtaisesti.

Mitä tapahtuu käynnissä oleville kilpailutuksille?

Käynnissä olevat kilpailutukset jatkuvat edelleen, ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.

Pitääkö minun tehdä jotain?

Mikään ei muutu heti, kaikista muutoksista kerrotaan etukäteen. Puitesopimukset ja sitoumukset ovat voimassa pääsääntöisesti sopimuskauden loppuun saakka. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että asiakastietonne ovat ajan tasalla. Muista ilmoittaa muutoksista, jotta pysyt tiedotuksen piirissä.

Mitä tapahtuu KL-Kuntahankintojen henkilöstölle?

Kuntahankintojen työntekijät siirtyvät Hanseliin vanhoina työntekijöinä. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Helsingin keskustassa Postitalolla, mutta myös Kuntatalolle tulee neuvottelupiste Hanselin käyttöön.

Voiko nykyinen Kuntahankintojen tai Hanselin puitesopimus laajentua toisen yhtiön asiakaskuntaan?

Ei voi. Puitesopimuksissa on ilmoitettu kilpailutusvaiheessa se asiakaskunta, joka sopimusta voi käyttää. Kuntahankintojen asiakkat eivät voi liittyä jälkikäteen Hanselin ennen yhdistymistä kilpailuttamaan sopimukseen, eikä Hanselin asiakkaat Kuntahankintojen kilpailuttamaan sopimukseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp