Esitystekniikka 2019 -

Sopimusnumero Tarjouspyyntö julkaistaan Aikaa liittyä
KLKH157 03/2019 Aikaisintaan tammikuu 2019

Kilpailutuksen kohteena on esitystekniikka ja siihen liittyvät palvelut. 

Hankinnan kohde

 • Kuvan ja äänen tallentamiseen, käsittelyyn ja toistamiseen liittyvät laitteet tuoteryhmittäin:
  • Projektorit, näytöt, kaiuttimet ja mikrofonit
  • Interaktiiviset näytöt
  • Dokumenttikamerat
  • Huoneenvaraustaulut
  • Digital signage -järjestelmät
 • Edellä mainittuihin laitteisiin liittyvät lisä- ja oheistarvikkeet
 • Edellä mainittuihin laitteisiin liittyvät ohjausjärjestelmät
 • Suunnittelu, ohjelmointi ja asennuspalvelut
 • Vaihtoehtoinen hankintatapa ”laitteet palveluna”, eli kuukausiveloitus sisältää laitteet, suunnittelun, asennukset ja kaikki niihin liittyvät palvelut elinkaaren ajalta.

Puitejärjestelyn rakenne ja toimintatapa

Puitejärjestelyyn valitaan kolmesta viiteen toimittajaa. Puitejärjestelyyn määritellään niin sanottu etusijajärjestys valituille toimittajille ja kilpailutetaan perusvalikoiman tuotteiden ja palveluiden vertailukori. Asiakkaat voivat hankkia vertailukorin tuotteet ja palvelut etusijajärjestyksessä ensimmäiseltä toimittajalta.

Asiakas hankkii kaikki muut laitteet ja palvelut tekemällä kevennetyn kilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Asiakas määrittelee itse hankittavat kokonaisuudet, jotka se kilpailuttaa. Kokonaisuus voi olla esim. kaikki hankittavat laitteet ja palvelut tai yksittäinen toimitusprojekti laitteineen ja palveluineen.

Sitoutuminen

Sitoumuksia kilpailutukseen kerätään tammi - helmikuussa 2019.

Hinnoittelu

 • Valmiiksi hinnoitellut vertailulaitteet ja palvelut etusijatoimittajalta
 • Muiden tuotteiden hinnoittelu määräytyy kevennettyjen kilpailutusten tarjousten perusteella
 • Palvelumaksu sisältyy tuotteiden asiakashintoihin

Alustava aikataulu

 • Esivalmistelu ja asiakassitoumusten kerääminen 1-2/2019
 • Tarjouspyynnön valmistelu 1-2/2019
 • Hankintailmoituksen julkaisu 3/2019
 • Puitesopimus asiakkaiden käytössä viimeistään 6/2019
Tila: Valmistelussa
Sopimusryhmä: ICT
Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp