Esitystekniikka 2019 -

Sopimusnumero Liity viimeistään Tarjouspyyntö julkaistaan Sopimuskausi alkaa Aikaa liittyä
KLKH157 17.3.2019 05/2019 08/2019 Kiinnostuneet

Kilpailutuksen kohteena on esitystekniikka ja siihen liittyvät palvelut. 

Hankinnan kohde

 1. Kuvan ja äänen tallentamiseen, käsittelyyn ja toistamiseen liittyvät laitteet tuoteryhmittäin:
  • Projektorit, näytöt, kaiuttimet ja mikrofonit
  • Interaktiiviset näytöt
  • Dokumenttikamerat
  • Huoneenvaraustaulut
  • Digital signage -järjestelmät
  • Edellä mainittuihin laitteisiin liittyvät lisä- ja oheistarvikkeet
  • Edellä mainittuihin laitteisiin liittyvät ohjausjärjestelmät
 2. Suunnittelu, ohjelmointi ja asennuspalvelut (asiakkaalle optio)
 3. Vaihtoehtoinen hankintatapa ”laitteet palveluna”, eli kuukausiveloitus sisältää laitteet, suunnittelun, asennukset ja kaikki niihin liittyvät palvelut elinkaaren ajalta.

Vastoin aiempaa tietoa osa-aluetta 4. Videoneuvottelun kokonaispalveluratkaisu ei kilpailuteta osana hankintaa aikataulu- ja markkinatilanteen johdosta.

Puitejärjestelyn rakenne ja toimintatapa

Puitejärjestelyyn valitaan kolmesta viiteen toimittajaa. Puitejärjestelyyn määritellään niin sanottu etusijajärjestys valituille toimittajille ja kilpailutetaan perusvalikoiman tuotteiden ja palveluiden vertailukori. Asiakkaat voivat hankkia vertailukorin tuotteet ja palvelut etusijajärjestyksessä ensimmäiseltä toimittajalta, jos niiden arvo alittaa tietyn summan.

Asiakas hankkii kaikki muut laitteet ja palvelut tekemällä kevennetyn kilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Asiakas määrittelee itse hankittavat kokonaisuudet, jotka se kilpailuttaa. Kokonaisuus voi olla esim. kaikki hankittavat laitteet ja palvelut tai yksittäinen toimitusprojekti laitteineen ja palveluineen.

Sitoutuminen

Sitoutuminen viimeistään 17.3.2019 mennessä.

Kilpailutukseen ei ole mahdollista ilmoittaa nykyistä enempää kiinnostuneita organisaatioita, sitoutuminen on edelleen mahdollista.

Hinnoittelu

 • Valmiiksi hinnoitellut vertailulaitteet ja palvelut etusijatoimittajalta
 • Muiden tuotteiden hinnoittelu määräytyy kevennettyjen kilpailutusten tarjousten perusteella
 • Palvelumaksu sisältyy tuotteiden asiakashintoihin

Alustava aikataulu

 • Esivalmistelu ja asiakassitoumusten kerääminen 1-3/2019
 • Tarjouspyynnön valmistelu 1-4/2019
 • Hankintailmoituksen julkaisu 5/2019
 • Puitesopimus asiakkaiden käytössä viimeistään 8/2019
Tila: Tarjouspyyntö julkaistu
Sopimusryhmä: ICT
Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp