Hankintojen elinkaaripalvelu (Kilpailutusjärjestelmä)

Sopimusnumero Tarjouspyyntö julkaistaan Sopimuskausi alkaa Aikaa liittyä
KLKH153 06/2019 10/2019 Ota yhteyttä

Nykyinen Cloudian kanssa solmittu puitesopimus päättyy maaliskuussa 2020. Kilpailutusjärjestelmän uusi kilpailutus on nimetty Hankintojen elinkaaripalveluksi kuvaamaan paremmin SaaS-palveluna hankittavaa kokonaisuutta.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella hankinnan kohteena tulee olemaan asiakastarpeen mukaan modulaarisesti käyttöönotettava, koko hankinnan elinkaarta tukeva SaaS-palvelu.

Kohde

Vaatimusmäärittelyä on lähdetty valmistelemaan huomioiden seuraavat moduulit:

  • Hankinnan suunnittelu ja valmistelu
  • Kilpailutus
    • tuki kaikille hankintalain mukaisille menettelyille ja pienhankinnoille
  • Sopimus- ja toimittajahallinta

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään koko hankintaprosessin kattaviin raportointimahdollisuuksiin, niin hankkijan kuin hankintajohdon tarpeisiin, sekä tarjoajien ja muiden ulkopuolisten tahojen osallistamiseen hankinnan eri vaiheissa, myös sopimus- ja toimittajahallinnassa.

Asiakkaat mukana valmistelussa

Kilpailutusta valmistelemaan on perustettu erillinen asiakastyöryhmä, jossa on edustettuna seuraavat Kuntahankintojen asiakasryhmät: kaupunki, kunta, seurakuntayhtymä, ammattikorkeakoulu, sairaanhoitopiiri sekä kuntaomisteinen ICT-palvelukeskus.

Asiakasryhmän lisäksi haluamme tarjota myös muille asiakkaille mahdollisuuden tarjouspyyntöluonnoksen kommentointiin sen eri vaiheissa. Mikäli olet halukas kommentoimaan vaatimusmäärittelyä, sopimusluonnosta, palvelutasovaatimuksia tai haluat tutustua hankintaan tarkemmin ennen päätöstänne mukaantulosta, ilmoittaudu sähköpostilla Maria Saarelle.

Alustava aikataulu

  • Esivalmistelu elo-/lokakuu 2018
  • Tarjouspyynnön valmistelu 10/2018 - 4/2019
  • Hankintailmoituksen julkaisu 6/2019
  • Puitesopimus asiakkaiden käytössä syksyllä 2019
Tila: Valmistelussa
Sopimusryhmä: ICT
Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp