Hoitajakutsujärjestelmä sairaaloihin 2017 - 2021

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH112 20.01.2017 19.01.2021 Useita (3) 56 päivää

Kohde

Hoitajakutsu-puitejärjestely keskussairaaloihin sekä yliopistosairaaloihin. Vaatimuksssa on kiinnitetty erityisesti huomiota lääkinnällisistä laitteista tuleviin hälytyksiin sekä huolto- ja käyttötuen saatavuuteen 24/7.   

Hyödyt

  • Ei raskasta kilpailutusta jokaiseen kohteeseen erikseen
  • Mahdollisuus saada eri ratkaisuja erilaisiin kohteisiin
  • Sivukustannukset kuriin
  • Tarkkaan kuvattu palvelukokonaisuus
  • Säästöt prosessikustannuksissa sekä palvelussa

Hinnoittelu

Katamme kulut palvelumaksulla, joka on 1,5 %.

Lisätiedot

Kolmen toimittajan puitejärjestely:
• Tunstall Oy
• Viria Security Oy
• Vivago Oy
Uudet liittyvät asiakkaat minikilpailuttavat tarvitsemansa palvelut sopimuskaudella toimittajien kesken.
 

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT