ODA 1 ja ODA 2 - Omat digiajan hyvinvointipalvelut

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH113 09.09.2016 08.09.2023 Useita 461 päivää
ODA -palvelukokonaisuuden avulla kansalainen voi tehdä sähköisen hyvinvointitarkastuksen, itsehoitosuunnitelman ja saada personoitua valmennusta, tehdä sähköisen oire- ja/tai hyvinvoinnin arvion, tallentaa ja hallita omia terveystietojaan sekä osallistua henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman kautta aktiivisemmin omien tavoitteidensa asettamiseen ja seurantaan.
 
Palvelukokonaisuus koostuu kansalaisen päätöksentekoa tukevista digitaalisista arvopalveluista, omahoitoalustasta ja sen varaan rakennetuista yhteisistä omahoito- ja itsepalveluista sekä kansalaisten itse tuottamien tietojen hallinnan ja hyödyntämisen mahdollistavasta terveystaltiosta.
 
Digitaalisilla arvopalveluilla tarkoitetaan sähköisiä palveluja, joissa palveluun yhdistetään lääketieteellinen tietämys ja johtopäätökset sekä sosiaalipalveluiden osalta yhteisesti sovitut hyvät käytännöt ja tuodaan laissa määritellyt kriteerit soveltamisohjeineen asiakas – ja palveluohjauksen tueksi. Näiden kautta kansalaiselle rakentuu palveluketju, joka perustuu hänen taustatietojensa ja lääketieteellisen tietämyksen, hoito- ja palvelusuositusten yhdistämiseen sekä palveluohjauksen ketjuun, jossa kansalaisella itsellään on merkittävä rooli. Kokonaisuuteen liittyvät palvelut ovat kansalaisen ja ammattilaisen kannalta keskenään integroitu kokonaisuus, joka ohjaa kansalaista oikein mitoitetun hoidon tai palvelun pariin.
 
Tietämyskanta sisältää ylläkuvatun lääketieteellisen tietämyksen ja johtopäätökset sekä sosiaalipalveluiden osalta yhteisesti sovitut hyvät käytännöt ja lakiin perustuvat kriteerit. Sosiaalipalveluiden osalta käytännöt ja kriteerit määritellään ODA -hankkeen aikana. Lääketieteellisen tietämyksen tulee perustua suomalaisiin hoitosuosituksiin. Tietämyskannan avulla ja se itsessäänkin tekee päätelmiä sille annettujen tietojen, kuten diagnoosien ja mittaustulosten, perusteella.
 
Lääketieteellinen tietämys ja johtopäätökset sekä sosiaalipalveluiden osalta yhteisesti sovitut hyvät käytännöt ja lakiin perustuvat kriteerit toteutetaan erillisellä hankinnalla. Sen tulokset kuitenkin integroidaan teknisen toteuttajan vastuulla olevaan ODA -palvelukokonaisuuteen käyttöliittymineen.

Lisätiedot

  • Puitesopimus solmittu osassa ODA 1, tietämyskanta
  • Puitesopimus solmittu osassa ODA 2, tekninen toteutus

ODA 1 tietämyskanta
Sopimuskausi alkaa: 09.09.2016
Sopimuskausi päättyy: 08.09.2023, sisältää 3 vuoden option
Toimittaja: Kustannus Oy Duodecim

ODA 2 tekninen toteutus
Sopimuskausi alkaa: 24.01.2017
Sopimuskausi päättyy: 23.01.2024, sisältää 3 vuoden option
Toimittaja: Ryhmittymä Mediconsult Oy / Solita Oy

Jos olet sitoutumassa ODA 2:een, olethan yhteydessä Johanna Eloniemeen (yhteystiedot oikealla sivun yläosassa).

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT