Palvelimet, verkon laitteet, tallennus- ja varmistusratkaisut 2017 - 2021

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH107 18.04.2017 17.04.2021 Useita -

Kohde

Kilpailutuksen kohteena IT-laitteet (ei palveluna) jaettuna tuotealueisiin, toimitukset koko Suomen alueelle

 • Tuotealue 1 Palvelimet; räkki-, kortti- ja tornipalvelimet, lisälaitteet, huolto ja ylläpito
 • Tuotealue 2 Verkon laitteet; verkkolaitteet, WLAN-laitteet, lisälaitteet, huolto ja ylläpito
 • Tuotealue 3 Tallennus- ja varmistusratkaisut; tallennusratkaisut ja liittyvät palvelut

Sopimuksen käyttäjäksi voi liittyä tuotealueittain.

Yhteishankinnalla tavoitellaan volyymiin perustuvia hintasäästöjä ja joustavaa toimintamallia asiakasorganisaatioiden tarpeisiin. 

Kaksi eri sitoutumismallia

1. Yhden toimittajan malli - sama malli kuin aikaisemmassa sopimuksessa
Valitse sitoumuksella -> ETUSIJAJÄRJESTYS

2. Kolmen toimittajan malli – asiakas hankkii tuotealueen laitteet tekemällä kevennetyn kilpailutuksen
Valitse sitoumuksella -> KEVENNETTY KILPAILUTUS

Vaihtoehto1: Etusijajärjestys

 • Asiakas käyttää tuotealuetta etusijajärjestyksen mukaisesti
 • Asiakas hankkii kaikki tuotteet kunkin palvelualueen ensimmäiseksi sijoitetulta eli 1 toimittaja vastaa tuotealueen toimituksista
 • Asiakas voi tilata toimittajalta myös muun merkkisiä laitteita kuin vertailulaitemerkki

Poikkeukset:

 • Jos asiakkaalla on perusteltu tekninen tarve laitteelle, jota ensisijaiseksi valittu ei myy, hankitaan toiseksi sijoitetulta, tai tarvittaessa kolmanneksi sijoitetulta, jos ei löydy toiseltakaan
 • Jos hankinta ylittää olennaisesti tuotealueiden rajat (esim. konvergenssilaitteet, tallennusjärjestelmä palvelinalustalla tms.), niin asiakas tekee kevennetyn kilpailutuksen kaikkien toimittajien kesken, jos tuotealueiden ensisijainen toimittaja ei ole sama
 • TÄMÄ VASTAA AIEMMAN SOPIMUKSEN TOIMINTAMALLIA: Tuotealueittain yksi toimittaja, joka myy tuotealueella useaa laitemerkkiä. Asiakas voi itse määritellä ostamansa laitemallit ja -merkit
 • • Alle kynnysarvon 60 teur laitehankintoja voi tehdä valitsemaltaan sopimustoimittajalta etusijajärjestyksestä poiketen. Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi

Etusijajärjestyksen sopimustoimittajat

 • Tuotealue 1 Palvelimet: Turun Tietokeskus Oy
 • Tuotealue 2 Verkon laitteet: Turun Tietokeskus Oy
 • Tuotealue 3 Tallennus- ja varmistusratkaisut: Dustin Finland Oy

Vaihtoehto 2: Kevennetty kilpailutus

 • Asiakas käyttää tuotealuetta kevennettyjen kilpailutusten perusteella
 • Tuotealueittain 3 toimittajaa
 • Asiakas määrittelee hankittavat kokonaisuudet ja tekee kevennetyt kilpailutukset näiden 3 toimittajan kesken
 • Kaikki tuotealueen hankinnat kevennetyllä kilpailutuksella
 • Kilpailutettavat kokonaisuudet määrittelee asiakas, kokonaisuus voi olla esim. yksittäinen projekti, tuotealueen kaikki hankinnat, tuotealueen sisäinen osakokonaisuus, yhtä rakennuskokonaisuutta koskeva hankinta tai esim. tietyn valmistajan laitteiden hankinta
 • Alle kynnysarvon 60 teur hankintoja voi tehdä ilman kevennettyjä kilpailutusta. Hankintoja ei saa pilkkoa ja ketjuttaa kynnysarvon alittamiseksi

Kevennetyn kilpailutuksen sopimustoimittajat

 • Cygate Oy
 • Dustin Finland Oy
 • Tietokeskus Finland Oy

Palvelumaksu

Kuntahankintojen palvelumaksu sama kuin vastaavassa edellisessä sopimuksessa, 1,5 % ostojen arvosta.

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT