Sähköinen kilpailutusjärjestelmä 2019 -

Sopimusnumero Liity viimeistään Tarjouspyyntö julkaistaan Sopimuskausi alkaa Aikaa liittyä
KLKH153 1.4.2019 04/2019 09/2019 73 päivää

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän hankintaprosessi etenee. Nykyinen Cloudian kanssa solmittu puitesopimus päättyy maaliskuussa 2020. Asiakkailta saadun palautteen perusteella hankinnan kohteena tulee olemaan asiakastarpeen mukaan modulaarisesti käyttöönotettava, koko hankinnan elinkaarta tukeva SaaS-palvelu.

Kohde

 • Vaatimusmäärittelyä on lähdetty valmistelemaan huomioiden seuraavat moduulit:
 • Hankinnan suunnittelu ja valmistelu
 • Kilpailutus (tuki kaikille hankintalain mukaisille menettelyille)
 • Pienhankinta
 • Sopimus- ja toimittajahallinta
 • Päätöstä tilaustoiminnallisuuden sisällyttämisestä hankintaan ei vielä ole tehty

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään koko hankintaprosessin kattaviin raportointimahdollisuuksiin, niin hankkijan kuin hankintajohdon tarpeisiin, sekä tarjoajien ja muiden ulkopuolisten tahojen osallistamiseen hankinnan eri vaiheissa, myös sopimus- ja toimittajahallinnassa.

Asiakkaat mukana valmistelussa

Kilpailutusta valmistelemaan on perustettu erillinen asiakastyöryhmä, jossa on edustettuna seuraavat Kuntahankintojen asiakasryhmät: kaupunki, kunta, seurakuntayhtymä, ammattikorkeakoulu, sairaanhoitopiiri sekä kuntaomisteinen ICT-palvelukeskus.

Asiakasryhmän lisäksi haluamme tarjota myös muille asiakkaille mahdollisuuden tarjouspyyntöluonnoksen kommentointiin sen eri vaiheissa. Mikäli olet halukas kommentoimaan vaatimusmäärittelyä, sopimusluonnosta, palvelutasovaatimuksia tai haluat tutustua hankintaan tarkemmin ennen päätöstänne mukaantulosta, ilmoittaudu sähköpostilla Maria Saarelle. Materiaali lähetetään ilmoittautuneiden kommentoitavaksi vuodenvaihteen jälkeen.

Alustava aikataulu

 • Esivalmistelu elo-/lokakuu 2018
 • Tarjouspyynnön valmistelu 10/2018 - 4/2019
 • Hankintailmoituksen julkaisu 4 - 5/2019
 • Puitesopimus asiakkaiden käytössä viimeistään 9/2019
 • Varsinaisia liittymisiä hankintaan tulemme pyytämään aikaisintaan tammikuussa 2019
Tila: Valmistelussa
Sopimusryhmä: ICT
Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp