Sähköinen lupajärjestelmä 2016 - 2020

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH102 08.10.2016 07.10.2020 Evolta Oy -

Puitesopimus on päättynyt. Asiakaskohtainen sopimus voi olla voimassa korkeintaan 1 vuoden puitesopimuksen päättymisen jälkeen.

Kohde

 • Rakentamisen ja ympäristön lupa-asiointi kokonaispalveluna
 • Kilpailutus on tehty hankintarenkaana Kuntien Tiera Oy:n kanssa
 • Rakentamisen ja ympäristön sähköisellä lupa-asiointipalvelulla kunnat voivat sähköistää rakennetun ympäristön lupaasiointiprosessien kaikki vaiheet. Lupahakemukset siirretään rajapintaa hyödyntäen lupajärjestelmästä Asiakkaan taustajärjestelmiin, jossa varsinainen lupien käsittely tapahtuu.
 • Puitesopimus kattaa lisäpalveluna mm. dokumenttien sähköisen arkistopalvelun

Hyödyt

 • Viranomaiselle, luvanhakijalle, luvanhakuun mahdollisesti liittyvälle yritykselle ja muille asianosaisille yhden luukun periaatteen toteuttava sähköinen asiointipalvelu, joka on tarjolla ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7.
 • Toimintaa voidaan tehostaa, palvelu mahdollistaa kunta- ja yksikkörajat ylittävän viranomaisyhteistyön.
 • Organisaatio- ja prosessiriippumaton
 • Liitettävissä kaikkiin keskeisiin kunta- ja asianhallintajärjestelmiin avoimesti kuvatuin KRYSP-tiedonsiirtorajapinnoin
 • Tarjotaan keskitetyllä pilvipalvelumallilla (SaaS)
 • Kehitys tehdään ketterästi, uudet toiminnallisuudet heti tarjolle kaikille palvelun käyttäjille, ilman eri asennuksia ja maksuja
 • Palveluiden täydellinen sähköistäminen mahdollistuu

Hinnat

 • Lupa-asiointipalvelun ja arkistopalvelun hinta koostuu peruskuukausimaksusta ja tapahtumamaksusta.
 • Peruskuukausimaksu (€/kk) määräytyy kunnan koon mukaisesti, rakennusvalvonta-, yleiset alueet- ja ympäristötoimi-moduuleille sekä arkistopalvelulle.
 • Tapahtumamaksu ( €/toimenpide) määräytyy hakemusten kokonaismäärän, kaikilla asiakkailla vuodessa, mukaan.

Lisätiedot

Tutustu tarkemmin Lupapisteeseen »

Kilpailutus on tehty hankintarenkaana Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Tiera vastaa yhteistyöstä valitun toimittajan kanssa, Tieran yhteyshenkilönä toimii Vesa Heinälä (vesa.heinala [at] tiera.fi). Kuntien Tiera Oy:n omistajien tulee tehdä liittymissitoumus Tieran kautta.

Sopimuskausi ja yhteystiedot

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT