UNA-lomakepalvelusovellus 2017 - 2021

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH128 15.05.2017 14.05.2021 Solidabis Oy 2 päivää

Uuden lomakejärjestelmän avulla tehostetaan potilasasiakirjojen tuotantoa ja hallintaa. Lomakesovellus tulee yhteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on toteuttaa yhteinen järjestelmäriippumaton ja modulaariseen arkkitehtuuriin perustuva lomakejärjestelmä, joka tulee olemaan osa uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuutta. Lomakesovellus on tarkoitus ottaa kuntien ja kuntayhtymien käyttöön määritellyn aikataulun mukaisesti.

Sovellus yhdistää samalla Kanta- ja potilastietojärjestelmän tiedot, ja toimii samalla linkkinä näiden välillä. Lomakejärjestelmä sijaitsee siten rakennettavan uuden terveydenhuollon tietoinfrastruktuurin ytimessä. Kehitettävän järjestelmän avulla pystytään alkuvaiheessa tuottamaan terveydenhuollon ammattihenkilön antamat todistukset ja lausunnot, sekä saattamaan nämä osaksi Kanta-järjestelmää, jossa ne ovat myös potilaan saatavilla.

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT