Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu - Virtuaaliset hoivaratkaisut

Sopimusnumero Sopimuskausi alkaa Sopimuskausi päättyy Toimittajan nimi Aikaa liittyä
KLKH109 03.03.2016 31.07.2021 VideoVisit Oy ota yhteyttä
Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisulla tarkoitetaan videoneuvotteluteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. 

Tavoite ja hyödyt

 • Kilpailukykyiset hinnat ja kustannustehokas palvelu
 • Asiakastarpeiden mukainen puitesopimus
 • Yhtenäinen ratkaisu kuntakentän erilaisiin käyttötarpeisiin - ei tarvetta erilliskilpailutuksille
 • Ratkaisujen yhteentoimivuus kunnallisten organisaatioiden kesken
 • Nykyteknologiasta apua prosessien tehostamiseen sekä kustannuspaineisiin

Hankinnan kohde

Virtuaalinen hoivaratkaisu on videoasiointitekniikan välityksellä toteutettavaa virtuaalista hoivapalvelua kotona asuville loppukäyttäjille.

Ratkaisun keskeisenä tavoitteena on:

 • Tukea loppukäyttäjien kotona selviytymistä mahdollistamalla kuva-, puhe- ja erilaisten materiaalien esitys video-yhteyden avulla
 • Mahdollistaa loppukäyttäjän hoitosuunnitelman mukaiset sekä hälytysluonteiset etähoitokäynnit (ratkaisu ei korvaa esimerkiksi turvapuhelimia)
 • Mahdollistaa virikkeellisen sisällön tuotannon
 • Mahdollistaa loppukäyttäjän yhteys omaisiin ja ystäviin

Virtuaalisessa hoivaratkaisussa Asiakkaan hoitohenkilökunta voi oman käyttöliittymänsä avulla olla yhteydessä loppukäyttäjään, loppukäyttäjän omaisiin sekä tarvittaessa lääkärikonsultaatioon tai muuhun ulkopuoliseen tahoon. Edellä mainitut tahot voidaan kaikki yhdistää samanaikaisesti osaksi hoivakäyntiä

Hankinnan kohteeseen liittyvinä lisäpalveluina

 • Asiakkaan omiin järjestelmiin tarvittavat integraatioratkaisut
 • Tekninen asiantuntijatyö ja toimintaprosessien kehittämiseen liittyvä asiantuntijatyö
 • Laajennetut tukipalveluajat

 

Tila: Puitesopimus solmittu
Sopimusryhmä: ICT